Arbetslösheten sjunker för 24:e månaden i följd i Storuman

Storumans kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Storumans kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Storumans kommun en total arbetslöshet på 4,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 110 av 2 683 invånare i åldern 16 till 651 år i Storumans kommun var inskrivna som arbetssökande (31 färre än i mars i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Storuman är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,2 till 4,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Storumans kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Storuman är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Storuman nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Skellefteå och Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,8 procent). För att Storuman skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå och Sorsele skulle 16 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,8 procent i Storuman under mars månad, motsvarande 49 av 310 personer. Det är 0,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (±0 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan september 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,3 till 15,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,7 procentenheter i Storuman.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Storumans kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Storuman om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sorsele har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I mars var 4,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med nio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Storuman sjunkit över två år i sträck (ner från 12,1 procent i mars 2021 till 4,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Storumans kommun
Ladda ner i fler format

Medan Storuman har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Storuman.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Storumans kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

35 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 35 arbetsplatsannonser i Storumans kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Storumans kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering211
Övrig servicepersonal210
Grundutbildade sjuksköterskor79
Förskollärare33
Grundskollärare13
Städare12
Specialistläkare22
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning11
Specialister och rådgivare inom skogsbruk11
Väktare och ordningsvakter11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Storumans kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
StorumanVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,1 %−1,2 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda15,8 %−0,9 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar4,7 %−3,0 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.