Arbetslösheten sjunker i 23 av 26 kommuner i Stockholm

Stockholms län Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

En stor andel av kommunerna i Stockholm såg under mars månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Stockholms län en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 77 362 av 1 268 230 invånare i åldern 16 till 651 år i Stockholms län var inskrivna som arbetssökande (3 900 färre än i mars i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Stockholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,8 till 6,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Stockholms län och Sverige
Ladda ner i fler format

Stockholms län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västernorrland, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter.

Stockholms län hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (6,1 procent i länet, jämfört med 6,4 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,0 procent), medan Gävleborg och Södermanland har den högsta (8,6 procent). För att Stockholms län skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 26 633 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,1 procent i Stockholm under mars månad, motsvarande 48 813 av 403 413 personer. Det är 1,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−2 383 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,3 till 12,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,0 procentenheter i Stockholm. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Stockholms län
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Stockholm om man jämför med andra län i Sverige.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,1 procentenheter). I mars var 6,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 6 683 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 652 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Stockholm sjunkit över två år i sträck (ner från 8,8 procent i mars 2021 till 6,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Stockholms län
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Stockholm lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Stockholms län och Sverige
Ladda ner i fler format

20 976 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 20 976 arbetsplatsannonser i Stockholms län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 34 620 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Stockholms län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1 4431 879
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal1601 512*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering4691 495*
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.9741 254*
Lastbilsförare m.fl.4611 240*
Företagssäljare8351 045
Kundtjänstpersonal555981*
Personliga assistenter517867*
Telefonförsäljare m.fl.588828
Lager- och terminalpersonal278741*

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Stockholms län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
Stockholms länSverige
Hela arbetskraften6,1 %−0,5 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda12,1 %−1,3 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar6,2 %−1,1 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka10,6 %−1,3 % 
Danderyd3,4 %+0,2 % 
Ekerö3,2 %±0,0 % 
Haninge7,1 %−0,3 % 
Huddinge6,8 %−0,9 % 
Järfälla7,7 %−0,8 % 
Lidingö3,8 %−0,2 % 
Nacka3,9 %−0,3 % 
Norrtälje5,1 %−0,2 % 
Nykvarn3,8 %−0,2 % 
Nynäshamn6,3 %−0,6 % 
Salem4,9 %−0,8 % 
Sigtuna8,5 %−1,0 % 
Sollentuna5,7 %−0,5 % 
Solna4,3 %−0,2 % 
Stockholm6,0 %−0,5 % 
Sundbyberg6,0 %−0,6 % 
Södertälje10,6 %−1,2 % 
Tyresö4,6 %−0,3 % 
Täby3,5 %−0,1 % 
Upplands Väsby7,4 %−0,4 % 
Upplands-Bro7,2 %−0,5 % 
Vallentuna3,4 %±0,0 % 
Vaxholm3,2 %−0,6 % 
Värmdö3,4 %−0,4 % 
Österåker3,8 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka15,2 %−1,9 % 
Danderyd8,7 %+0,1 % 
Ekerö9,1 %+0,9 % 
Haninge12,4 %−0,7 % 
Huddinge12,4 %−1,7 % 
Järfälla13,1 %−1,9 % 
Lidingö9,3 %−0,7 % 
Nacka8,7 %−0,6 % 
Norrtälje13,5 %−0,8 % 
Nykvarn11,2 %−0,4 % 
Nynäshamn14,1 %−0,7 % 
Salem9,1 %−1,6 % 
Sigtuna14,4 %−1,9 % 
Sollentuna11,5 %−1,4 % 
Solna6,9 %−0,4 % 
Stockholm12,1 %−1,4 % 
Sundbyberg11,1 %−1,4 % 
Södertälje16,2 %−2,0 % 
Tyresö10,9 %−0,5 % 
Täby8,0 %+0,1 % 
Upplands Väsby13,0 %−0,8 % 
Upplands-Bro13,3 %−1,2 % 
Vallentuna8,1 %+0,4 % 
Vaxholm10,8 %−0,4 % 
Värmdö8,7 %−0,5 % 
Österåker8,8 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Botkyrka8,4 %−1,9 % 
Danderyd3,5 %+0,6 % 
Ekerö4,0 %−0,8 % 
Haninge8,2 %−1,0 % 
Huddinge6,6 %−1,2 % 
Järfälla7,5 %−1,4 % 
Lidingö3,1 %−0,4 % 
Nacka4,2 %−0,2 % 
Norrtälje7,0 %−0,4 % 
Nykvarn5,9 %−1,4 % 
Nynäshamn7,3 %−2,1 % 
Salem5,8 %−1,8 % 
Sigtuna8,6 %−1,5 % 
Sollentuna5,9 %−1,1 % 
Solna4,9 %−0,8 % 
Stockholm6,0 %−1,2 % 
Sundbyberg6,1 %−1,0 % 
Södertälje7,2 %−2,2 % 
Tyresö6,4 %−0,4 % 
Täby3,6 %−0,3 % 
Upplands Väsby7,9 %−1,1 % 
Upplands-Bro7,4 %−1,8 % 
Vallentuna4,9 %−0,3 % 
Vaxholm4,9 %−1,0 % 
Värmdö4,7 %−0,7 % 
Österåker4,8 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.