Lägsta arbetslösheten på 14 år i Västernorrland

Västernorrlands län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Västernorrlands län noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan september 2008.

Under mars månad rapporterade Västernorrlands län en total arbetslöshet på 6,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 587 av 116 723 invånare i åldern 16 till 651 år i Västernorrlands län var inskrivna som arbetssökande (1 240 färre än i mars i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Västernorrland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2008.

Graf: Arbetslöshet i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner i fler format

Västernorrland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Västernorrland.

Den minskande arbetslösheten gör att Västernorrland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Sverige. Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,0 procent), medan Gävleborg och Södermanland har den högsta (8,6 procent). För att Västernorrland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 918 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,4 procent i Västernorrland under mars månad, motsvarande 3 213 av 16 562 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−427 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,0 till 19,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,9 procentenheter i Västernorrland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Västernorrland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I mars var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 995 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 161 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västernorrland sjunkit över två år i sträck (ner från 13,8 procent i mars 2021 till 9,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner i fler format

Medan Västernorrland har ungefär samma total arbetslöshet som Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 1,6 procentenheter högre i Västernorrland.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner i fler format

1 834 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 1 834 arbetsplatsannonser i Västernorrlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 3 220 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Västernorrlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor330570
Personliga assistenter90183*
Kundtjänstpersonal28151*
Grundskollärare91116
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26107
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering3285*
Specialistläkare3978
Lastbilsförare m.fl.2973
Städare1872
Företagssäljare4169

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Västernorrlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VästernorrlandSverige
Hela arbetskraften6,5 %−1,1 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda19,4 %−3,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar9,0 %−1,7 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand9,2 %−1,0 % 
Kramfors7,6 %−1,2 % 
Sollefteå6,7 %−1,5 % 
Sundsvall6,1 %−1,1 % 
Timrå7,2 %−0,9 % 
Ånge5,7 %−1,8 % 
Örnsköldsvik5,4 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand25,8 %−2,8 % 
Kramfors21,2 %−2,7 % 
Sollefteå20,3 %−3,9 % 
Sundsvall16,5 %−3,9 % 
Timrå21,1 %−0,5 % 
Ånge16,2 %−4,9 % 
Örnsköldsvik20,3 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Härnösand10,8 %−2,0 % 
Kramfors10,1 %−4,1 % 
Sollefteå9,0 %−3,8 % 
Sundsvall9,2 %−0,7 % 
Timrå12,0 %−2,7 % 
Ånge9,9 %−0,6 % 
Örnsköldsvik6,0 %−2,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.