Över tre års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Åsele

Åsele kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Åsele kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Åsele kommun med 3,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 11,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under mars månad rapporterade Åsele kommun en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 83 av 1 221 invånare i åldern 16 till 651 år i Åsele kommun var inskrivna som arbetssökande (18 färre än i mars i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Åsele är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Åsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Åsele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Åsele alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (6,8 procent i kommunen, jämfört med 4,0 procent i hela länet). Åsele har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Skellefteå och Sorsele har den lägsta (3,5 procent). För att Åsele skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå och Sorsele skulle 40 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,5 procent i Åsele under mars månad, motsvarande 21 av 183 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−7 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,0 till 11,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,7 procentenheter i Åsele. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Åsele kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Åsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I mars var 8,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Åsele sjunkit 14 månader i följd (ner från 12,6 procent i januari 2022 till 8,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Åsele kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Åsele högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Åsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

20 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 20 arbetsplatsannonser i Åsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Åsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering115
Grundutbildade sjuksköterskor69
Skogsarbetare15
Grundskollärare33
Specialistläkare22
Anläggningsarbetare11
Arbetsterapeuter11
Biståndsbedömare m.fl.11
Brevbärare och postterminalarbetare11
Distriktssköterskor11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Åsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ÅseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,8 %−1,4 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda11,5 %−3,7 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar8,7 %−1,4 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.