Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Vindeln

Vindelns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Vindelns kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vindelns kommun med 0,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 9,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar något

Under mars månad rapporterade Vindelns kommun en total arbetslöshet på 4,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 103 av 2 512 invånare i åldern 16 till 651 år i Vindelns kommun var inskrivna som arbetssökande (ett fler än i mars i fjol).

Även om den senaste månadens nedgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.
Graf: Arbetslöshet i Vindelns kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Vindeln är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Vindeln nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Skellefteå och Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,8 procent). För att Vindeln skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå och Sorsele skulle 15 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,8 procent i Vindeln under mars månad, motsvarande 37 av 378 personer. Det är 0,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+3 om man räknar personer). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2008. Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,7 procentenheter i Vindeln.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vindelns kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Vindeln om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sorsele har den största.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Vindeln nu den lägsta arbetslösheten i Västerbotten. Bjurholm har högsta arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (18,1 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I mars var 6,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med två personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vindeln sjunkit över två år i sträck (ner från 12,0 procent i mars 2021 till 6,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vindelns kommun
Ladda ner i fler format

Medan Vindeln har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,0 procentenheter högre i Vindeln.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vindelns kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Vindelns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Vindelns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare115
Vårdbiträden115
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.110
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering110
Grundutbildade sjuksköterskor38
Hotellreceptionister m.fl.24
Telefonförsäljare m.fl.14
Skogsarbetare14
Restaurang- och köksbiträden m.fl.13
Personliga assistenter23

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Vindelns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VindelnVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,1 %−0,2 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda9,8 %−0,3 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar6,0 %−0,9 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.