Lägsta arbetslösheten på 15 år i Sorsele

Sorsele kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sorsele kommun noterar i mars rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Under mars månad rapporterade Sorsele kommun en total arbetslöshet på 3,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 41 av 1 171 invånare i åldern 16 till 651 år i Sorsele kommun var inskrivna som arbetssökande (två färre än i mars i fjol).

Även om den senaste månadens nedgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående tre månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.
Graf: Arbetslöshet i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Sorsele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Sorsele passerat snittet i Västerbottens län och nu har lägre arbetslöshet (3,5 procent i kommunen, jämfört med 4,0 procent i hela länet). Sorsele har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Åsele har den högsta (6,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,0 procent i Sorsele under mars månad, motsvarande 25 av 179 personer. Det är 2,8 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+7 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan juni 2022 har arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 10,1 till 14,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,5 procentenheter i Sorsele. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+3,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sorsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,7 procentenheter). I mars var 4,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fem personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med två personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sorsele lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

20 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 20 arbetsplatsannonser i Sorsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sorsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor914
Skogsarbetare15
Barnmorskor22
Specialistläkare22
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.11
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning11
Journalister m.fl.11
Kockar och kallskänkor11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Sorsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SorseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,5 %−0,3 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda14,0 %+2,8 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar4,6 %+1,7 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.