Lägsta arbetslösheten på 15 år i Umeå

Umeå kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Umeå kommun noterar i mars rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Under mars månad rapporterade Umeå kommun en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 604 av 66 769 invånare i åldern 16 till 651 år i Umeå kommun var inskrivna som arbetssökande (388 färre än i mars i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Umeå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 3,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Umeå kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Umeå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Umeå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Skellefteå och Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,8 procent). För att Umeå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå och Sorsele skulle 267 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,5 procent i Umeå under mars månad, motsvarande 1 041 av 9 914 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−144 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,2 till 10,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Umeå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Umeå kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Umeå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sorsele har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I mars var 4,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 350 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 87 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Umeå sjunkit över två år i sträck (ner från 8,5 procent i mars 2021 till 4,6 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Umeå kommun
Ladda ner i fler format

Medan Umeå har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter lägre i Umeå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Umeå kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

1 047 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 1 047 arbetsplatsannonser i Umeå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 970 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Umeå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter61137
Vårdbiträden2291
Kundtjänstpersonal2488*
Grundutbildade sjuksköterskor4672*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1965
Grundskollärare1164
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.5160
Övriga universitets- och högskollärare751
Lastbilsförare m.fl.1948
Städare1542*

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Umeå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
UmeåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,9 %−0,7 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda10,5 %−1,9 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar4,6 %−1,6 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.