Arbetslösheten minskar i Norsjö

Norsjö kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Norsjö kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Norsjö kommun en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 89 av 1 816 invånare i åldern 16 till 651 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (tolv färre än i mars i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Norsjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Norsjö är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Norsjö alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (4,9 procent i kommunen, jämfört med 4,0 procent i hela länet). Skellefteå och Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,8 procent). För att Norsjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå och Sorsele skulle 25 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,4 procent i Norsjö under mars månad, motsvarande 32 av 222 personer. Det är 4,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−11 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan maj 2022 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 18,9 till 14,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,5 procentenheter i Norsjö. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Norsjö kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Norsjö som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sorsele har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,6 procentenheter). I mars var 7,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med två personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Norsjö kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Norsjö högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

32 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 32 arbetsplatsannonser i Norsjö kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Norsjö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter417
Grundskollärare37
Fritidspedagoger33
Förskollärare23
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens22
Lastbilsförare m.fl.22
Köksmästare och souschefer12
Vårdbiträden11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11
Säkerhetsinspektörer m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Norsjö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
NorsjöVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,9 %−0,7 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda14,4 %−4,5 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar7,7 %+1,6 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.