Lägsta arbetslösheten på 15 år i Vilhelmina

Vilhelmina kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Vilhelmina kommun noterar i mars rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Under mars månad rapporterade Vilhelmina kommun en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 154 av 3 020 invånare i åldern 16 till 651 år i Vilhelmina kommun var inskrivna som arbetssökande (77 färre än i mars i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Vilhelmina är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,1 till 5,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Vilhelmina kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Vilhelmina är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i just Vilhelmina. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Vilhelmina alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,1 procent i kommunen, jämfört med 4,0 procent i hela länet). Skellefteå och Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,8 procent). För att Vilhelmina skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå och Sorsele skulle 48 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent i Vilhelmina under mars månad, motsvarande 39 av 285 personer. Det är 5,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−15 om man räknar personer). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,6 procentenheter i Vilhelmina. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vilhelmina kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Vilhelmina om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sorsele har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5 procentenheter). I mars var 4,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 18 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 16 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vilhelmina sjunkit över två år i sträck (ner från 16,4 procent i januari 2021 till 4,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vilhelmina kommun
Ladda ner i fler format

Medan Vilhelmina har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vilhelmina kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

66 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 66 arbetsplatsannonser i Vilhelmina kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 130 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Vilhelmina kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor924
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering420*
Grundskollärare914
Kundtjänstpersonal110
Personliga assistenter56
Förskollärare36
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.35
Telefonförsäljare m.fl.14
Vårdare, boendestödjare24*
Planerare och utredare m.fl.23

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Vilhelmina kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VilhelminaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,1 %−2,4 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda13,7 %−5,0 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar4,9 %−5,0 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.