Arbetslösheten sjunker för 24:e månaden i följd i Robertsfors

Robertsfors kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Robertsfors kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Robertsfors kommun en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 125 av 3 205 invånare i åldern 16 till 651 år i Robertsfors kommun var inskrivna som arbetssökande (14 färre än i mars i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Robertsfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,7 till 3,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Robertsfors kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Robertsfors är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Robertsfors nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Skellefteå och Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,8 procent). För att Robertsfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå och Sorsele skulle 13 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,6 procent i Robertsfors under mars månad, motsvarande 53 av 390 personer. Det är 0,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+6 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,7 procentenheter i Robertsfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Robertsfors kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Robertsfors om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sorsele har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I mars var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Robertsfors sjunkit 18 månader i följd (ner från 12,9 procent i september 2021 till 5,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Robertsfors kommun
Ladda ner i fler format

Medan Robertsfors har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,9 procentenheter högre i Robertsfors.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Robertsfors kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

25 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 25 arbetsplatsannonser i Robertsfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Robertsfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering427
Förskollärare24
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete23
Grundutbildade sjuksköterskor22
Bibliotekarier och arkivarier22
Audionomer och logopeder11
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik11
Övriga ekonomer11
Vårdare, boendestödjare11
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Robertsfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
RobertsforsVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,9 %−0,6 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda13,6 %+0,1 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar5,9 %−1,7 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.