Lägsta arbetslösheten på 14 år i Södermanland

Södermanlands län Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Södermanlands län noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan februari 2009.

Under mars månad rapporterade Södermanlands län en total arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 12 362 av 143 744 invånare i åldern 16 till 651 år i Södermanlands län var inskrivna som arbetssökande (1 054 färre än i mars i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Södermanland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 8,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan februari 2009.

Graf: Arbetslöshet i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner i fler format

Södermanland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västernorrland, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Södermanland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,6 procent i länet, jämfört med 6,4 procent i hela riket). Södermanland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i riket. Västerbotten har den lägsta (4,0 procent). För att Södermanland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 6 612 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,9 procent i Södermanland under mars månad, motsvarande 7 806 av 35 644 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−693 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 21,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,3 procentenheter i Södermanland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Södermanland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I mars var 10,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 449 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 212 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Södermanland sjunkit över två år i sträck (ner från 15,0 procent i mars 2021 till 10,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Södermanland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner i fler format

2 095 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 2 095 arbetsplatsannonser i Södermanlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 3 520 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Södermanlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor211308
Personliga assistenter81211
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering43136*
Torg- och marknadsförsäljare m.fl.113114
Restaurang- och köksbiträden m.fl.33113
Kundtjänstpersonal36110*
Grundskollärare8098
Lastbilsförare m.fl.3595
Lager- och terminalpersonal5483*
Kriminalvårdare774*

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Södermanlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SödermanlandSverige
Hela arbetskraften8,6 %−1,0 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda21,9 %−3,3 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar10,3 %−2,3 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna11,0 %−1,3 % 
Flen11,8 %−0,5 % 
Gnesta5,0 %−0,3 % 
Katrineholm8,6 %−0,9 % 
Nyköping7,5 %−0,7 % 
Oxelösund7,7 %−1,9 % 
Strängnäs5,7 %−0,9 % 
Trosa3,8 %−0,3 % 
Vingåker7,9 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna24,2 %−3,6 % 
Flen27,7 %−1,7 % 
Gnesta12,8 %−0,6 % 
Katrineholm22,2 %−2,4 % 
Nyköping21,9 %−2,8 % 
Oxelösund17,8 %−5,6 % 
Strängnäs15,1 %−3,5 % 
Trosa9,1 %−2,2 % 
Vingåker27,4 %−5,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Eskilstuna11,0 %−2,9 % 
Flen13,6 %−4,1 % 
Gnesta6,9 %−0,4 % 
Katrineholm10,8 %−2,9 % 
Nyköping9,9 %−1,7 % 
Oxelösund8,2 %−3,0 % 
Strängnäs9,0 %−0,4 % 
Trosa6,0 %+0,5 % 
Vingåker13,1 %−1,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.