Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Dalarna

Dalarnas län Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Dalarna såg under mars månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Dalarnas län en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 928 av 136 690 invånare i åldern 16 till 651 år i Dalarnas län var inskrivna som arbetssökande (454 färre än i mars i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Dalarna är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,2 till 5,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Dalarnas län och Sverige
Ladda ner i fler format

Dalarna är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västernorrland, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter.

Dalarna hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (5,8 procent i länet, jämfört med 6,4 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,0 procent), medan Gävleborg och Södermanland har den högsta (8,6 procent). För att Dalarna skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 460 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,4 procent i Dalarna under mars månad, motsvarande 3 956 av 20 392 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−235 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,4 till 19,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,6 procentenheter i Dalarna. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dalarnas län
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Dalarna om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I mars var 7,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 926 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 75 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dalarna sjunkit 23 månader i följd (ner från 9,8 procent i april 2021 till 7,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dalarnas län
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Dalarna lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dalarnas län och Sverige
Ladda ner i fler format

1 775 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 1 775 arbetsplatsannonser i Dalarnas län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 3 310 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Dalarnas län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter105287
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering50197*
Grundutbildade sjuksköterskor118176
Grundskollärare132164
Kundtjänstpersonal2989
Städare3487*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.3687
Lastbilsförare m.fl.2183
Företagssäljare4782
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning1479

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Dalarnas län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
DalarnaSverige
Hela arbetskraften5,8 %−0,5 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda19,4 %−2,0 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar7,2 %−0,9 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Avesta8,5 %−0,3 % 
Borlänge8,1 %−0,5 % 
Falun4,5 %−0,3 % 
Gagnef3,3 %−0,5 % 
Hedemora6,9 %−0,3 % 
Leksand3,9 %−0,3 % 
Ludvika8,2 %−0,9 % 
Malung-Sälen3,9 %−0,4 % 
Mora4,2 %−0,4 % 
Orsa6,0 %−0,6 % 
Rättvik4,4 %−0,3 % 
Smedjebacken4,9 %−1,3 % 
Säter3,9 %−0,5 % 
Vansbro3,8 %−0,5 % 
Älvdalen5,1 %−0,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Avesta27,0 %−1,6 % 
Borlänge23,5 %−2,1 % 
Falun14,2 %−1,6 % 
Gagnef12,6 %−0,7 % 
Hedemora19,5 %−1,5 % 
Leksand11,8 %−2,6 % 
Ludvika22,9 %−3,1 % 
Malung-Sälen13,8 %−0,4 % 
Mora13,9 %−1,2 % 
Orsa16,7 %−3,4 % 
Rättvik12,1 %−0,3 % 
Smedjebacken16,5 %−5,8 % 
Säter16,1 %−1,6 % 
Vansbro15,0 %−1,1 % 
Älvdalen17,3 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Avesta9,6 %−0,5 % 
Borlänge7,9 %−1,8 % 
Falun6,1 %−0,5 % 
Gagnef6,1 %+1,6 % 
Hedemora9,2 %−0,2 % 
Leksand5,5 %−0,4 % 
Ludvika9,2 %−2,5 % 
Malung-Sälen4,2 %±0,0 % 
Mora7,5 %±0,0 % 
Orsa6,1 %−2,2 % 
Rättvik7,8 %+4,0 % 
Smedjebacken8,6 %−5,6 % 
Säter7,2 %+1,4 % 
Vansbro3,8 %−0,7 % 
Älvdalen5,2 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.