Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Gävleborg

Gävleborgs län Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Samtliga kommuner i Gävleborg såg under mars månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Gävleborgs län en total arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 11 915 av 138 547 invånare i åldern 16 till 651 år i Gävleborgs län var inskrivna som arbetssökande (761 färre än i mars i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Gävleborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,6 till 8,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Gävleborgs län och Sverige
Ladda ner i fler format

Gävleborg är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västernorrland, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Gävleborg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,6 procent i länet, jämfört med 6,4 procent i hela riket). Gävleborg har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i riket. Västerbotten har den lägsta (4,0 procent). För att Gävleborg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 6 373 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,3 procent i Gävleborg under mars månad, motsvarande 5 853 av 24 086 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−535 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över sex år i sträck. Sedan februari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 41,4 till 24,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,7 procentenheter i Gävleborg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gävleborgs län
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Gävleborg som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I mars var 11,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 622 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 29 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Gävleborg sjunkit 23 månader i följd (ner från 16,7 procent i april 2021 till 11,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gävleborgs län
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gävleborg högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 4,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gävleborgs län och Sverige
Ladda ner i fler format

1 716 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 1 716 arbetsplatsannonser i Gävleborgs län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 900 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Gävleborgs län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor239308
Personliga assistenter92201*
Grundskollärare69156*
Kundtjänstpersonal40133*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering42105*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2588
Vårdare, boendestödjare1781*
Kockar och kallskänkor2673
Hovmästare och servitörer1754
Företagssäljare2953

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Gävleborgs län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
GävleborgSverige
Hela arbetskraften8,6 %−0,7 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda24,3 %−2,9 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar11,9 %−1,0 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bollnäs9,6 %−0,2 % 
Gävle9,0 %−0,6 % 
Hofors8,1 %−1,2 % 
Hudiksvall5,9 %−0,7 % 
Ljusdal6,9 %−1,4 % 
Nordanstig6,3 %−0,7 % 
Ockelbo8,0 %−0,1 % 
Ovanåker6,4 %−1,0 % 
Sandviken10,6 %−0,9 % 
Söderhamn9,7 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bollnäs30,3 %−0,2 % 
Gävle23,3 %−2,6 % 
Hofors21,6 %−5,1 % 
Hudiksvall15,7 %−4,2 % 
Ljusdal21,2 %−5,6 % 
Nordanstig16,4 %−5,9 % 
Ockelbo24,6 %−1,2 % 
Ovanåker24,4 %−6,5 % 
Sandviken28,4 %−2,5 % 
Söderhamn29,3 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bollnäs12,8 %−0,3 % 
Gävle11,1 %−1,5 % 
Hofors11,2 %−2,8 % 
Hudiksvall11,2 %+0,6 % 
Ljusdal10,7 %+0,6 % 
Nordanstig12,7 %+2,1 % 
Ockelbo9,4 %−2,0 % 
Ovanåker9,8 %−2,4 % 
Sandviken13,9 %−1,1 % 
Söderhamn15,0 %−2,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.