Mindre industriutsläpp i Skåne – här är de största utsläpparna

Skåne län Klimat
kondensånga stiger från industriskorstenar
Flickr (PD)

Industrins utsläpp av växthusgaser minskade under 2022, visar nya siffror från Naturvårdsverket. Även i Skåne län minskade utsläppen, efter en uppgång året innan dess.

Industrin står för mer än en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och Skåneindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 1,1 miljoner ton koldioxid under år 2022. Det är 13 procent mindre än året innan.

Ladda ner i fler format

Den enskilt största utsläpparen i Skåne län var SYSAV, med Sysavs avfallsförbränningsanläggning. Anläggningen stod ensam för omkring en fjärdedel av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är något större än året innan.

I datan över industriutsläpp saknas utsläpp från förbränning av biobränslen, och en del annan verksamhet som är undantagen från EU:s utsläppshandel.

De tio största utsläpparna i Skåne län (ton CO₂-ekvivalenter)
AnläggningÄgareUtsläppSektor
Sysavs avfallsförbränningsanläggningSYSAV282 788El och fjärrvärme
Höganäs SwedenHöganäs Sweden175 306Järn- och stålindustri
FilbornaverketÖresundskraft Kraft & Värme92 074El och fjärrvärme
Örtofta sockerbrukNordic Sugar90 332Livsmedelsindustri
Norcarb Engineered CarbonsNorcarb Engineered Carbons78 690Kemiindustri
Perstorp Specialty ChemicalsPerstorp Specialty Chemicals38 229Kemiindustri
Boliden BergsöeBoliden Bergsöe37 713Metallindustri (exkl. järn och stål)
Kemira KemiKemira Kemi32 316Kemiindustri
Stora Enso NymöllaStora Enso Paper31 215Pappers- och massaindustri samt tryckerier
HässleholmsfabrikenParoc30 635Övrig industri

Minskning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för 39 procent av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam, med undantag för en kraftig nergång till följd av covid 19-pandemin 2020.

Under 2021 studsade utsläppen tillbaka, för att i fjol vända ner igen. Förra årets nedgång förklaras delvis av en mild vinter (en betydande del av minskningen finns inom fjärrvärmesektorn), och av ett par enskilda produktionsstopp i utsläppsintensiva anläggningar, men här kan också anas en bakomliggande, sakta nedåtgående trend.

– Det är svårt att bedöma vad som är bestående, men vi ser att utsläppen inte kommit tillbaka till nivåerna före pandemin, trots en stark ekonomisk återhämtning, säger Jens Månsson, handläggare och analytiker vid Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av oljebolaget Preems raffinaderier och cementtillverkaren Cementas (numera Heidelberg Materials) fabriker.

– Omställningen sker först i fjärrvärmesektorn. Där har Sverige nu mycket lägre koldioxidinsitet än resten av Europa. I industrin är utsläppen svårare och dyrare att få ner, och den omställningen är ju inget som sker över en natt, säger Jens Månsson.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.