Ragunda: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan juli 2009

Ragunda kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan juli 2009 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Ragunda. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I februari hade 43 Ragundabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är en färre än månaden innan. 43 personer motsvarar 1,8 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,3 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Ragunda som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 22 till 18, eller 0,8 procent av arbetskraften i februari 2023.

I Bräcke och Strömsund finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 2,1 procent, medan Krokom och Åre har lägst (0,9 procent). I Jämtland som helhet hade 970 personer (1,5 procent) varit arbetslösa i minst ett år i februari. Det är fem personer färre än månaden innan.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Jämtlands län februari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan januari 2023 (procentenheter)Förändring sedan februari 2022 (procentenheter)
Bräcke2,1 %+0,1 −0,3 
Strömsund2,1 %±0,0 −0,4 
Ragunda1,8 %−0,1 −0,3 
Östersund1,6 %−0,1 −0,5 
Berg1,4 %±0,0 +0,3 
Härjedalen1,2 %+0,1 −0,1 
Krokom0,9 %±0,0 −0,3 
Åre0,9 %±0,0 −0,6 

Totalt i riket hade knappt 145 000 personer varit utan arbete i minst ett år i februari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel yngre långtidsarbetslösa

Av de 43 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Ragunda kommun är elva personer mellan 55 och 651 år och fem är mellan 18 och 24 år. För den yngre gruppen är andelen arbetslösa 2,6 procent medan den bland yngre gruppen är 1,6. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Ragunda
Ladda ner i fler format

30 av de långtidsarbetslösa i Ragunda är födda i Sverige, medan 13 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,5 procent, medan den är tre gånger så hög – 4,3 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Ragunda
Ladda ner i fler format

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 19 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 6,2 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,3 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,7 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Ragunda uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
Långtidsarbetslöshet i Ragunda i februari 2023
Februari 2023Förändring sedan januari 2023Förändring sedan februari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år43−1 −7 
varav arbetslösa i minst två år18 −2 −4 
Antal födda utomlands13+1 −3 
Antal födda i Sverige30−2 −4 
Antal utan gymnasieutbildning19−2 +2 
Antal med gymnasieutbildning20±0 −6 
Antal med eftergymnasial utbildning4+1 −3 
Antal 18-24 år5+2 +2 
Antal 55-65 år11−2 −5 
Andel arbetslösa i minst ett år
RagundaJämtlands länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,8 %1,5 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år0,8 %0,8 % 1,7 %
Bland födda utomlands4,3 %5,0 % 7,3 %
Bland födda i Sverige1,5 %1,0 % 1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning6,2 %6,0 % 10,0 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,3 %1,1 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning0,7 %0,9 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar2,6 %1,1 %1,6 %
Bland 55-65 åringar1,6 %1,8 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.