Så många är långtidsarbetslösa i Lycksele

Lycksele kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Lycksele var ungefär lika stor i februari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I februari hade 129 Lyckselebor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är två fler än månaden innan. 129 personer motsvarar 2,2 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Lycksele som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 70 till 61, eller 1,0 procent av arbetskraften i februari 2023.

I Åsele finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,3 procent, medan Skellefteå har lägst (1,0 procent). I Västerbotten som helhet hade 2 103 personer (1,6 procent) varit arbetslösa i minst ett år i februari. Det är tre personer färre än månaden innan, och det är den tjugo­andra månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Västerbottens län februari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan januari 2023 (procentenheter)Förändring sedan februari 2022 (procentenheter)
Åsele3,3 %+0,1 −0,8 
Bjurholm2,5 %+0,1 ±0,0 
Norsjö2,4 %±0,0 +0,5 
Lycksele2,2 %+0,1 −0,1 
Nordmaling2,0 %+0,1 −0,8 
Dorotea1,8 %+0,1 ±0,0 
Vilhelmina1,8 %−0,1 −0,6 
Vännäs1,8 %±0,0 −0,4 
Umeå1,7 %±0,0 −0,5 
Robertsfors1,5 %±0,0 −0,3 
Sorsele1,4 %+0,1 +0,5 
Vindeln1,4 %−0,1 −0,5 
Storuman1,2 %−0,1 −1,0 
Malå1,1 %+0,2 −0,5 
Skellefteå1,0 %±0,0 −0,6 

Totalt i riket hade knappt 145 000 personer varit utan arbete i minst ett år i februari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel yngre långtidsarbetslösa

Av de 129 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Lycksele kommun är 28 personer mellan 55 och 651 år och 17 är mellan 18 och 24 år. För den yngre gruppen är andelen arbetslösa 2,4 procent medan den bland yngre gruppen är 2,0. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Lycksele
Ladda ner i fler format

72 av de långtidsarbetslösa i Lycksele är födda i Sverige, medan 57 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,4 procent, medan den är fem gånger så hög – 6,8 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Lycksele
Ladda ner i fler format

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 56 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 8,9 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,6 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,1 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Lycksele uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
Långtidsarbetslöshet i Lycksele i februari 2023
Februari 2023Förändring sedan januari 2023Förändring sedan februari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år129+2 −5 
varav arbetslösa i minst två år61 +2 −9 
Antal födda utomlands57+5 +3 
Antal födda i Sverige72−3 −8 
Antal utan gymnasieutbildning56+3 +3 
Antal med gymnasieutbildning54−1 −4 
Antal med eftergymnasial utbildning19±0 −4 
Antal 18-24 år17+2 +3 
Antal 55-65 år28±0 −2 
Andel arbetslösa i minst ett år
LyckseleVästerbottens länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,2 %1,6 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år1,0 %0,9 % 1,7 %
Bland födda utomlands6,8 %4,5 % 7,3 %
Bland födda i Sverige1,4 %1,1 % 1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning8,9 %6,2 % 10,0 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,6 %1,3 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,1 %1,0 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar2,4 %1,4 %1,6 %
Bland 55-65 åringar2,0 %1,8 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.