Lägre andel långtidsarbetslösa i Lekeberg

Lekebergs kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Lekeberg i februari var lägre än för ett år sedan. Men jämfört med i januari har antalet långtidsarbetslösa ökat.

I februari hade 53 Lekebergsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är tre fler än månaden innan. 53 personer motsvarar 1,3 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,8 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan. Lekeberg tillhör de kommuner med lägst andel långtidsarbetslösa i hela landet just nu.

Graf: Andel arbetslösa i Lekeberg som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 44 till 26, eller 0,6 procent av arbetskraften i februari 2023.

Andelen långtidsarbetslösa i Lekeberg är den lägsta i Örebro län. I Hällefors finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,8 procent. I Örebro län som helhet hade 4 569 personer (3,1 procent) varit arbetslösa i minst ett år i februari. Det är 39 personer färre än månaden innan, och det är den nittonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län februari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan januari 2023 (procentenheter)Förändring sedan februari 2022 (procentenheter)
Hällefors3,8 %−0,2 −1,9 
Örebro3,6 %±0,0 −0,8 
Degerfors3,1 %±0,0 −1,0 
Laxå3,0 %±0,0 −0,4 
Nora2,9 %+0,1 −0,2 
Ljusnarsberg2,7 %+0,1 −0,8 
Hallsberg2,6 %±0,0 −0,7 
Karlskoga2,5 %−0,1 −0,5 
Lindesberg2,5 %±0,0 −0,9 
Kumla2,0 %±0,0 −1,0 
Askersund1,9 %±0,0 +0,1 
Lekeberg1,3 %+0,1 −0,8 
Lomma1,2 %±0,0 −0,2 

Totalt i riket hade knappt 145 000 personer varit utan arbete i minst ett år i februari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel yngre långtidsarbetslösa

Av de 53 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Lekebergs kommun är tolv personer mellan 55 och 651 år och fem är mellan 18 och 24 år. För den yngre gruppen är andelen arbetslösa 1,7 procent medan den bland yngre gruppen är 1,4. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Lekeberg
Ladda ner i fler format

33 av de långtidsarbetslösa i Lekeberg är födda i Sverige, medan 20 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,9 procent, medan den är sex gånger så hög – 5,2 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Lekeberg
Ladda ner i fler format

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 20 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 4,6 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,1 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,6 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Lekeberg uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
Långtidsarbetslöshet i Lekeberg i februari 2023
Februari 2023Förändring sedan januari 2023Förändring sedan februari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år53+3 −31 
varav arbetslösa i minst två år26 −2 −18 
Antal födda utomlands20+3 ±0 
Antal födda i Sverige33±0 −31 
Antal utan gymnasieutbildning20±0 −5 
Antal med gymnasieutbildning25+2 −16 
Antal med eftergymnasial utbildning8+1 −10 
Antal 18-24 år5+1 −1 
Antal 55-65 år12+1 −7 
Andel arbetslösa i minst ett år
LekebergÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,3 %3,1 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år0,6 %1,9 % 1,7 %
Bland födda utomlands5,2 %9,6 % 7,3 %
Bland födda i Sverige0,9 %1,4 % 1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning4,6 %12,4 % 10,0 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,1 %2,1 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning0,6 %1,5 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar1,7 %1,5 %1,6 %
Bland 55-65 åringar1,4 %3,6 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.