Så många är långtidsarbetslösa i Kungsbacka

Kungsbacka kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Kungsbacka var ungefär lika stor i februari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I februari hade 370 Kungsbackabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är lika många som månaden innan. 370 personer motsvarar 0,9 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Kungsbacka hade näst lägst andel långtidsarbetslösa i landet i februari.

Graf: Andel arbetslösa i Kungsbacka som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 222 till 177, eller 0,4 procent av arbetskraften i februari 2023.

Andelen långtidsarbetslösa i Kungsbacka är den lägsta i Hallands län. I Hylte finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,9 procent. I Halland som helhet hade 3 344 personer (2,0 procent) varit arbetslösa i minst ett år i februari. Det är tre personer fler än månaden innan.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Hallands län februari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan januari 2023 (procentenheter)Förändring sedan februari 2022 (procentenheter)
Hylte3,9 %±0,0 −1,3 
Halmstad3,0 %±0,0 −1,0 
Falkenberg2,2 %±0,0 −0,7 
Laholm2,2 %−0,1 −0,6 
Varberg1,2 %±0,0 −0,4 
Kungsbacka0,9 %±0,0 −0,2 

Totalt i riket hade knappt 145 000 personer varit utan arbete i minst ett år i februari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 370 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Kungsbacka kommun är 95 personer mellan 55 och 651 år och 25 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 1,0 procent medan den i den yngre gruppen är 0,6 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Kungsbacka
Ladda ner i fler format

203 av de långtidsarbetslösa i Kungsbacka är födda i Sverige, medan 167 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,5 procent, medan den är sju gånger så hög – 3,7 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Kungsbacka
Ladda ner i fler format

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 119 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 3,3 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 0,7 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,6 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Kungsbacka uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
Långtidsarbetslöshet i Kungsbacka i februari 2023
Februari 2023Förändring sedan januari 2023Förändring sedan februari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år370±0 −100 
varav arbetslösa i minst två år177 −7 −45 
Antal födda utomlands167−2 −44 
Antal födda i Sverige203+2 −56 
Antal utan gymnasieutbildning119+4 −36 
Antal med gymnasieutbildning122−6 −22 
Antal med eftergymnasial utbildning129+2 −42 
Antal 18-24 år25+1 −2 
Antal 55-65 år95+1 −32 
Andel arbetslösa i minst ett år
KungsbackaHallands länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år0,9 %2,0 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år0,4 %1,2 % 1,7 %
Bland födda utomlands3,7 %6,8 % 7,3 %
Bland födda i Sverige0,5 %0,9 % 1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning3,3 %6,9 % 10,0 %
Bland dem med gymnasieutbildning0,7 %1,5 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning0,6 %1,3 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar0,6 %0,9 %1,6 %
Bland 55-65 åringar1,0 %2,6 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.