Lägre andel långtidsarbetslösa i Flen

Flens kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Flen var lägre i februari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I februari hade 454 Flenbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är sex färre än månaden innan. 454 personer motsvarar 6,5 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,4 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan. Flen hade högst andel långtidsarbetslösa i landet i februari.

Graf: Andel arbetslösa i Flen som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 284 till 304, eller 4,4 procent av arbetskraften i februari 2023.

Andelen långtidsarbetslösa i Flen är den högsta i Södermanlands län. I Trosa finns länets lägsta långtidsarbetslöshet, 1,6 procent. I Södermanland som helhet hade 6 256 personer (4,4 procent) varit arbetslösa i minst ett år i februari. Det är 72 personer färre än månaden innan.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Södermanlands län februari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan januari 2023 (procentenheter)Förändring sedan februari 2022 (procentenheter)
Flen6,5 %−0,1 −0,4 
Eskilstuna5,8 %±0,0 −1,0 
Katrineholm4,2 %±0,0 −0,1 
Vingåker4,1 %−0,1 −1,1 
Oxelösund3,7 %−0,2 −1,9 
Nyköping3,6 %−0,1 −1,0 
Strängnäs2,7 %±0,0 −0,7 
Gnesta2,3 %±0,0 −0,4 
Trosa1,6 %±0,0 −0,4 

Totalt i riket hade knappt 145 000 personer varit utan arbete i minst ett år i februari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Lägre andel bland yngre och äldre

Av de 454 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Flens kommun är 115 personer mellan 55 och 651 år och 31 är mellan 18 och 24 år. Som andel av arbetskraften innebär det att långtidsarbetslöheten är lägre i de båda grupperna än i arbetskraften totalt. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Flen
Ladda ner i fler format

131 av de långtidsarbetslösa i Flen är födda i Sverige, medan 323 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 2,6 procent, medan den är sex gånger så hög – 16,7 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Flen
Ladda ner i fler format

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 275 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 20,2 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 2,9 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 4,1 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Flen uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
Långtidsarbetslöshet i Flen i februari 2023
Februari 2023Förändring sedan januari 2023Förändring sedan februari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år454−6 −19 
varav arbetslösa i minst två år304 +5 +20 
Antal födda utomlands323−10 −10 
Antal födda i Sverige131+4 −9 
Antal utan gymnasieutbildning275−2 −11 
Antal med gymnasieutbildning104−4 −9 
Antal med eftergymnasial utbildning75±0 +1 
Antal 18-24 år31−1 −9 
Antal 55-65 år115−1 +4 
Andel arbetslösa i minst ett år
FlenSödermanlands länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år6,5 %4,4 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år4,4 %2,8 % 1,7 %
Bland födda utomlands16,7 %12,3 % 7,3 %
Bland födda i Sverige2,6 %1,7 % 1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning20,2 %15,3 % 10,0 %
Bland dem med gymnasieutbildning2,9 %2,7 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning4,1 %2,4 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar4,3 %2,7 %1,6 %
Bland 55-65 åringar6,1 %4,7 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.