Så många är långtidsarbetslösa i Askersund

Askersunds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Askersund var ungefär lika stor i februari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I februari hade 102 Askersundsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är tre färre än månaden innan. 102 personer motsvarar 1,9 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Askersund som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 52 till 56, eller 1,0 procent av arbetskraften i februari 2023.

Andelen långtidsarbetslösa i Askersund är den näst lägsta i Örebro län, bara i Lekeberg är andelen lägre (1,3 procent). I Hällefors finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,8 procent. I Örebro län som helhet hade 4 569 personer (3,1 procent) varit arbetslösa i minst ett år i februari. Det är 39 personer färre än månaden innan, och det är den nittonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län februari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan januari 2023 (procentenheter)Förändring sedan februari 2022 (procentenheter)
Hällefors3,8 %−0,2 −1,9 
Örebro3,6 %±0,0 −0,8 
Degerfors3,1 %±0,0 −1,0 
Laxå3,0 %±0,0 −0,4 
Nora2,9 %+0,1 −0,2 
Ljusnarsberg2,7 %+0,1 −0,8 
Hallsberg2,6 %±0,0 −0,7 
Karlskoga2,5 %−0,1 −0,5 
Lindesberg2,5 %±0,0 −0,9 
Kumla2,0 %±0,0 −1,0 
Askersund1,9 %±0,0 +0,1 
Lekeberg1,3 %+0,1 −0,8 
Lomma1,2 %±0,0 −0,2 

Totalt i riket hade knappt 145 000 personer varit utan arbete i minst ett år i februari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Lägre andel bland yngre och äldre

Av de 102 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Askersunds kommun är 26 personer mellan 55 och 651 år och nio är mellan 18 och 24 år. Som andel av arbetskraften innebär det att långtidsarbetslöheten är lägre i de båda grupperna än i arbetskraften totalt. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Askersund
Ladda ner i fler format

56 av de långtidsarbetslösa i Askersund är födda i Sverige, medan 46 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,2 procent, medan den är sju gånger så hög – 8,0 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Askersund
Ladda ner i fler format

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 46 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 6,7 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,2 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,3 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Askersund uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
Långtidsarbetslöshet i Askersund i februari 2023
Februari 2023Förändring sedan januari 2023Förändring sedan februari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år102−3 +11 
varav arbetslösa i minst två år56 −4 +4 
Antal födda utomlands46+3 +3 
Antal födda i Sverige56−6 +8 
Antal utan gymnasieutbildning46+1 +5 
Antal med gymnasieutbildning39−3 +13 
Antal med eftergymnasial utbildning17−1 −7 
Antal 18-24 år9−1 +5 
Antal 55-65 år26−1 +8 
Andel arbetslösa i minst ett år
AskersundÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,9 %3,1 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år1,0 %1,9 % 1,7 %
Bland födda utomlands8,0 %9,6 % 7,3 %
Bland födda i Sverige1,2 %1,4 % 1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning6,7 %12,4 % 10,0 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,2 %2,1 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,3 %1,5 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar1,7 %1,5 %1,6 %
Bland 55-65 åringar1,8 %3,6 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.