Lägre andel långtidsarbetslösa på Gotland

Gotlands län Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Andelen som varit utan arbete i minst ett år på Gotland i februari var lägre än för ett år sedan. Men jämfört med i januari har antalet långtidsarbetslösa ökat.

I februari hade 427 Gotlandsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är sju fler än månaden innan. 427 personer motsvarar 1,5 procent av arbetskraften i länet – andelen långtidsarbetslösa är 0,7 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan. Gotland hade näst lägst andel långtidsarbetslösa i landet i februari.

Graf: Andel arbetslösa på Gotland som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 312 till 247, eller 0,9 procent av arbetskraften i februari 2023.

Totalt i riket hade knappt 145 000 personer varit utan arbete i minst ett år i februari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 427 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Gotlands län är 148 personer mellan 55 och 651 år och 28 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,0 procent medan den i den yngre gruppen är 1,1 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper på Gotland
Ladda ner i fler format

298 av de långtidsarbetslösa på Gotland är födda i Sverige, medan 129 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,1 procent, medan den är fyra gånger så hög – 4,8 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland på Gotland
Ladda ner i fler format

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 140 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 4,5 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,2 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,0 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa på Gotland uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
Långtidsarbetslöshet på Gotland i februari 2023
Februari 2023Förändring sedan januari 2023Förändring sedan februari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år427+7 −190 
varav arbetslösa i minst två år247 +1 −65 
Antal födda utomlands129+6 −59 
Antal födda i Sverige298+1 −131 
Antal utan gymnasieutbildning140+2 −51 
Antal med gymnasieutbildning178+8 −76 
Antal med eftergymnasial utbildning109−3 −63 
Antal 18-24 år28+2 −22 
Antal 55-65 år148+4 −38 
Andel arbetslösa i minst ett år
GotlandRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,5 %2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år0,9 %1,7 %
Bland födda utomlands4,8 %7,3 %
Bland födda i Sverige1,1 %1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning4,5 %10,0 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,2 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,0 %1,6 %
Bland 18-24 åringar1,1 %1,6 %
Bland 55-65 åringar2,0 %3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.