Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Östergötland

Östergötlands län Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Östergötland såg under februari månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Östergötlands län en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 15 966 av 231 391 invånare i åldern 16 till 651 år i Östergötlands län var inskrivna som arbetssökande (15 958 fler än i februari i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Östergötland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Östergötlands län och Sverige
Ladda ner i fler format

Östergötland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västernorrland, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Östergötland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (6,9 procent i länet, jämfört med 6,5 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,1 procent), medan Södermanland har den högsta (8,8 procent). För att Östergötland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 6 479 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,3 procent i Östergötland under februari månad, motsvarande 9 160 av 47 461 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+9 139 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan november 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,4 till 19,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,4 procentenheter i Östergötland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Östergötlands län
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Östergötland som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I februari var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 145 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 2 135 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Östergötland sjunkit 23 månader i följd (ner från 11,7 procent i mars 2021 till 8,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Östergötlands län
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Östergötland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Östergötlands län och Sverige
Ladda ner i fler format

3 822 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 mars fanns det sammanlagt 3 822 arbetsplatsannonser i Östergötlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 6 650 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Östergötlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor426588
Personliga assistenter133343
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.189262
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering107245*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.63225*
Lager- och terminalpersonal46164
Städare53133*
Kundtjänstpersonal54128*
Företagssäljare80124
Lastbilsförare m.fl.44122

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 mars av utannonserade jobb där Östergötlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ÖstergötlandSverige
Hela arbetskraften6,9 %−0,6 % 6,5 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda19,3 %−2,0 % 15,7 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,9 %−0,9 % 7,7 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Boxholm4,8 %−0,8 % 
Finspång7,7 %−1,0 % 
Kinda4,4 %−0,4 % 
Linköping5,8 %−0,3 % 
Mjölby4,8 %−0,5 % 
Motala7,2 %−0,4 % 
Norrköping9,1 %−0,9 % 
Söderköping4,8 %−0,6 % 
Vadstena4,6 %−0,7 % 
Valdemarsvik6,4 %−0,3 % 
Ydre3,5 %−0,3 % 
Åtvidaberg4,3 %−0,8 % 
Ödeshög4,8 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Boxholm20,1 %−3,8 % 
Finspång19,9 %−3,0 % 
Kinda19,5 %−4,8 % 
Linköping17,1 %−1,5 % 
Mjölby15,6 %−1,9 % 
Motala20,7 %−1,4 % 
Norrköping21,8 %−2,4 % 
Söderköping17,6 %−2,8 % 
Vadstena15,7 %−2,2 % 
Valdemarsvik20,3 %−2,7 % 
Ydre17,9 %+1,5 % 
Åtvidaberg16,4 %−0,8 % 
Ödeshög14,0 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Boxholm8,6 %−2,6 % 
Finspång9,6 %−3,4 % 
Kinda6,8 %−0,4 % 
Linköping7,7 %−0,1 % 
Mjölby7,3 %−0,5 % 
Motala10,6 %−2,4 % 
Norrköping10,5 %−1,3 % 
Söderköping9,3 %−0,8 % 
Vadstena6,7 %−3,8 % 
Valdemarsvik6,2 %−0,3 % 
Ydre8,4 %+2,2 % 
Åtvidaberg8,7 %−0,6 % 
Ödeshög5,2 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.