Ungdoms­arbetslösheten stiger i Askersund – medan den sjunker i Örebro

Askersunds kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Askersunds kommun såg under februari en svagare utveckling på arbetsmarknaden för unga än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Örebro län växer.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i ungdoms­arbetslöshet i Askersunds kommun med 2,6 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i februari på 7,1 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen stiger något

Under februari månad rapporterade Askersunds kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,1 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 240 av 5 333 invånare i åldern 16 till 651 år i Askersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (236 fler än i februari i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Askersund går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Askersund alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Örebro län (4,5 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,7 procent). För att Askersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 53 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,6 procent i Askersund under februari månad, motsvarande 101 av 574 personer. Det är 0,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+84 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,1 procentenheter i Askersund. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Askersund om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,6 procentenheter). I februari var 7,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 38 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 34 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner i fler format

Medan Askersund har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå. Medan ungdomsarbetslösheten i Askersund alltså ökar så minskar den i Örebro (−1,9 procentenheter).

Graf: Arbetslöshet bland unga i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

60 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 mars fanns det sammanlagt 60 arbetsplatsannonser i Askersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Askersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter524
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering322*
Torg- och marknadsförsäljare m.fl.1212
Förskollärare36
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26
Övriga process- och maskinoperatörer15
Butikssäljare, dagligvaror15
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.23
Fritidspedagoger23
Städare13

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 mars av utannonserade jobb där Askersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
AskersundÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %+0,1 % 6,8 %−0,8 % 6,5 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda17,6 %+0,7 % 19,0 %−2,7 % 15,7 %−1,8 % 
Bland ungdomar7,1 %+2,6 % 7,2 %−1,9 % 7,7 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %+0,1 % 
Degerfors7,6 %−1,1 % 
Hallsberg6,2 %−0,6 % 
Hällefors8,5 %−2,4 % 
Karlskoga6,2 %−0,7 % 
Kumla5,2 %−1,0 % 
Laxå7,3 %+0,3 % 
Lekeberg3,5 %−1,1 % 
Lindesberg6,4 %−1,3 % 
Ljusnarsberg8,7 %−0,2 % 
Nora6,5 %−0,7 % 
Örebro7,4 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund17,6 %+0,7 % 
Degerfors24,7 %−2,6 % 
Hallsberg17,3 %−2,0 % 
Hällefors24,2 %−7,6 % 
Karlskoga19,3 %−2,5 % 
Kumla14,1 %−4,1 % 
Laxå22,3 %+2,3 % 
Lekeberg12,6 %−3,3 % 
Lindesberg16,7 %−4,7 % 
Ljusnarsberg19,0 %−2,2 % 
Nora19,5 %−0,5 % 
Örebro19,5 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund7,1 %+2,6 % 
Degerfors10,5 %−3,5 % 
Hallsberg7,2 %−3,3 % 
Hällefors9,8 %−3,2 % 
Karlskoga6,4 %−1,9 % 
Kumla7,6 %−2,5 % 
Laxå9,8 %±0,0 % 
Lekeberg6,6 %−1,6 % 
Lindesberg6,4 %−4,4 % 
Ljusnarsberg15,9 %+1,0 % 
Nora7,4 %−5,0 % 
Örebro6,9 %−1,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.