Arbetslösheten sjunker för 23:e månaden i följd i Lekeberg

Lekebergs kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Lekebergs kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Under februari månad rapporterade Lekebergs kommun en total arbetslöshet på 3,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 147 av 4 200 invånare i åldern 16 till 651 år i Lekebergs kommun var inskrivna som arbetssökande (142 fler än i februari i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Lekeberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,9 till 3,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lekebergs kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Lekeberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lekeberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (3,5 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Lekeberg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ljusnarsberg har den högsta (8,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,6 procent i Lekeberg under februari månad, motsvarande 48 av 381 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+32 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 12,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,1 procentenheter i Lekeberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lekebergs kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lekeberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I februari var 6,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med elva personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lekebergs kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lekeberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lekebergs kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

28 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 mars fanns det sammanlagt 28 arbetsplatsannonser i Lekebergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lekebergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.413
Personliga assistenter211
Barnskötare25
Socialsekreterare14
Hovmästare och servitörer13
Grundskollärare13
Vårdare, boendestödjare33
Fritidspedagoger12
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.22
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 mars av utannonserade jobb där Lekebergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
LekebergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften3,5 %−1,1 % 6,8 %−0,8 % 6,5 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda12,6 %−3,3 % 19,0 %−2,7 % 15,7 %−1,8 % 
Bland ungdomar6,6 %−1,6 % 7,2 %−1,9 % 7,7 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %+0,1 % 
Degerfors7,6 %−1,1 % 
Hallsberg6,2 %−0,6 % 
Hällefors8,5 %−2,4 % 
Karlskoga6,2 %−0,7 % 
Kumla5,2 %−1,0 % 
Laxå7,3 %+0,3 % 
Lekeberg3,5 %−1,1 % 
Lindesberg6,4 %−1,3 % 
Ljusnarsberg8,7 %−0,2 % 
Nora6,5 %−0,7 % 
Örebro7,4 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund17,6 %+0,7 % 
Degerfors24,7 %−2,6 % 
Hallsberg17,3 %−2,0 % 
Hällefors24,2 %−7,6 % 
Karlskoga19,3 %−2,5 % 
Kumla14,1 %−4,1 % 
Laxå22,3 %+2,3 % 
Lekeberg12,6 %−3,3 % 
Lindesberg16,7 %−4,7 % 
Ljusnarsberg19,0 %−2,2 % 
Nora19,5 %−0,5 % 
Örebro19,5 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund7,1 %+2,6 % 
Degerfors10,5 %−3,5 % 
Hallsberg7,2 %−3,3 % 
Hällefors9,8 %−3,2 % 
Karlskoga6,4 %−1,9 % 
Kumla7,6 %−2,5 % 
Laxå9,8 %±0,0 % 
Lekeberg6,6 %−1,6 % 
Lindesberg6,4 %−4,4 % 
Ljusnarsberg15,9 %+1,0 % 
Nora7,4 %−5,0 % 
Örebro6,9 %−1,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.