Arbetslösheten sjunker för 23:e månaden i följd i Lycksele

Lycksele kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Lycksele kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Under februari månad rapporterade Lycksele kommun en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 308 av 5 923 invånare i åldern 16 till 651 år i Lycksele kommun var inskrivna som arbetssökande (302 fler än i februari i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Lycksele är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,9 till 5,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lycksele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Lycksele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Lycksele alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,2 procent i kommunen, jämfört med 4,1 procent i hela länet). Skellefteå har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,7 procent). För att Lycksele skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå skulle 101 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,8 procent i Lycksele under februari månad, motsvarande 132 av 835 personer. Det är 0,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+116 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,8 till 15,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,6 procentenheter i Lycksele.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lycksele kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Lycksele som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,9 procentenheter). I februari var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 62 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 54 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lycksele kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lycksele högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lycksele kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

109 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 mars fanns det sammanlagt 109 arbetsplatsannonser i Lycksele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 200 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lycksele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1228
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering526
Specialistläkare1821
Personliga assistenter312
Vårdbiträden312
Kassapersonal m.fl.311
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter611
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning210
Barnmorskor46
Övrig servicepersonal15

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 mars av utannonserade jobb där Lycksele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
LyckseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,2 %−0,5 % 4,1 %−0,8 % 6,5 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda15,8 %−0,4 % 11,4 %−2,3 % 15,7 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,9 %+0,9 % 5,7 %−1,2 % 7,7 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+0,2 % 
Dorotea4,1 %±0,0 % 
Lycksele5,2 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,7 % 
Nordmaling5,2 %−1,1 % 
Norsjö5,0 %−0,4 % 
Robertsfors4,2 %−0,2 % 
Skellefteå3,5 %−1,0 % 
Sorsele4,5 %+0,2 % 
Storuman4,0 %−1,3 % 
Umeå4,0 %−0,8 % 
Vilhelmina5,7 %−1,8 % 
Vindeln4,2 %+0,1 % 
Vännäs4,2 %−0,8 % 
Åsele6,7 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm18,6 %+1,2 % 
Dorotea12,5 %+3,2 % 
Lycksele15,8 %−0,4 % 
Malå11,4 %−7,4 % 
Nordmaling14,9 %−2,2 % 
Norsjö15,9 %−1,6 % 
Robertsfors14,3 %+1,3 % 
Skellefteå10,7 %−3,2 % 
Sorsele15,4 %+4,8 % 
Storuman15,2 %−1,5 % 
Umeå10,4 %−2,5 % 
Vilhelmina15,5 %−3,5 % 
Vindeln11,0 %+0,4 % 
Vännäs14,0 %−2,3 % 
Åsele10,1 %−4,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm7,1 %+2,8 % 
Dorotea3,4 %−2,3 % 
Lycksele8,9 %+0,9 % 
Malå5,3 %−2,1 % 
Nordmaling8,4 %−2,1 % 
Norsjö7,7 %+1,0 % 
Robertsfors6,9 %−0,3 % 
Skellefteå4,7 %−1,9 % 
Sorsele5,5 %−0,2 % 
Storuman5,8 %−2,6 % 
Umeå5,5 %−1,0 % 
Vilhelmina6,5 %−3,7 % 
Vindeln6,0 %−0,6 % 
Vännäs6,9 %−0,9 % 
Åsele8,7 %−3,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.