Arbetslösheten sjunker för 23:e månaden i följd i Flen

Flens kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Flens kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Under februari månad rapporterade Flens kommun en total arbetslöshet på 11,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 824 av 6 924 invånare i åldern 16 till 651 år i Flens kommun var inskrivna som arbetssökande (812 fler än i februari i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Flen är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 13,5 till 11,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Flens kommun och Södermanlands län
Ladda ner i fler format

Flen är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund, där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Flen alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Södermanlands län (11,9 procent i kommunen, jämfört med 8,8 procent i hela länet). Flen har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Trosa har den lägsta (3,8 procent). För att Flen skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Trosa skulle 561 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent). Flens arbetslöshet sticker ut som den näst högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,6 procent i Flen under februari månad, motsvarande 535 av 1 938 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+505 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 32,1 till 27,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,7 procentenheter i Flen. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Flens kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Flen om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I februari var 15,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 110 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 92 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Flen sjunkit 23 månader i följd (ner från 21,8 procent i mars 2021 till 15,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Flens kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Flen högre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Flens kommun och Södermanlands län
Ladda ner i fler format

78 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 mars fanns det sammanlagt 78 arbetsplatsannonser i Flens kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Flens kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering443
Geriatriksjuksköterskor618
Personliga assistenter215
Grundutbildade sjuksköterskor59
Torg- och marknadsförsäljare m.fl.99
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.26
Företagssäljare36
Hovmästare och servitörer16
Restaurang- och köksbiträden m.fl.15
Grundskollärare44

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 mars av utannonserade jobb där Flens kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
FlenSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften11,9 %−0,4 % 8,8 %−1,0 % 6,5 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda27,6 %−1,9 % 22,1 %−3,3 % 15,7 %−1,8 % 
Bland ungdomar15,2 %−2,3 % 10,6 %−2,4 % 7,7 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna11,1 %−1,4 % 
Flen11,9 %−0,4 % 
Gnesta4,9 %−0,6 % 
Katrineholm8,9 %−0,6 % 
Nyköping7,6 %−0,9 % 
Oxelösund7,9 %−2,0 % 
Strängnäs5,8 %−0,9 % 
Trosa3,8 %−0,4 % 
Vingåker8,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna24,3 %−3,7 % 
Flen27,6 %−1,9 % 
Gnesta12,3 %−1,4 % 
Katrineholm22,6 %−1,8 % 
Nyköping22,3 %−2,8 % 
Oxelösund18,2 %−5,4 % 
Strängnäs15,3 %−3,3 % 
Trosa9,4 %−1,8 % 
Vingåker27,8 %−6,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna11,1 %−3,0 % 
Flen15,2 %−2,3 % 
Gnesta6,4 %−0,7 % 
Katrineholm11,8 %−1,9 % 
Nyköping10,3 %−1,8 % 
Oxelösund8,4 %−6,3 % 
Strängnäs9,0 %−1,5 % 
Trosa5,8 %−1,0 % 
Vingåker12,9 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.