Arbetslösheten i Ragunda faller mer än i andra kommuner i Jämtland

Ragunda kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Samtliga kommuner i Jämtlands län såg en minskande arbetslöshet i februari. Ragunda var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under februari månad rapporterade Ragunda kommun en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,2 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 111 av 2 362 invånare i åldern 16 till 651 år i Ragunda kommun var inskrivna som arbetssökande (104 fler än i februari i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Ragunda är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Ragunda kommun och Jämtlands län
Ladda ner i fler format

Ragunda är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Ragunda. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ragunda alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Jämtlands län (4,7 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Åre har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Strömsund har den högsta (5,8 procent). För att Ragunda skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Åre skulle 40 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,5 procent i Ragunda under februari månad, motsvarande 38 av 304 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+22 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,5 till 12,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,8 procentenheter i Ragunda. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ragunda kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ragunda om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Bräcke har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Berg har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,3 procentenheter). I februari var 6,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med ett personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ragunda sjunkit sju månader i följd (ner från 10,8 procent i juli 2022 till 6,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ragunda kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ragunda högre än i Jämtland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ragunda kommun och Jämtlands län
Ladda ner i fler format

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 mars fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Ragunda kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ragunda kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdbiträden322
Grundutbildade sjuksköterskor314
Personliga assistenter313
Barnskötare110
Företagssäljare46
Geriatriksjuksköterskor26
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.14
Planerare och utredare m.fl.13
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering13
Kockar och kallskänkor12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 mars av utannonserade jobb där Ragunda kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
RagundaJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−2,2 % 4,4 %−0,8 % 6,5 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda12,5 %−3,6 % 13,9 %−2,4 % 15,7 %−1,8 % 
Bland ungdomar6,9 %−5,3 % 6,6 %−1,2 % 7,7 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg4,8 %−1,0 % 
Bräcke5,5 %−0,9 % 
Härjedalen3,7 %−0,7 % 
Krokom3,4 %−0,2 % 
Ragunda4,7 %−2,2 % 
Strömsund5,8 %−1,1 % 
Åre3,0 %−1,3 % 
Östersund4,7 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg18,0 %+1,0 % 
Bräcke13,6 %−6,3 % 
Härjedalen11,1 %−2,6 % 
Krokom11,8 %−2,2 % 
Ragunda12,5 %−3,6 % 
Strömsund18,1 %−3,5 % 
Åre9,5 %−5,3 % 
Östersund14,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg8,9 %−1,2 % 
Bräcke10,8 %−0,1 % 
Härjedalen4,9 %−0,4 % 
Krokom7,1 %+1,8 % 
Ragunda6,9 %−5,3 % 
Strömsund6,0 %−4,8 % 
Åre3,2 %−0,9 % 
Östersund6,9 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.