Så många är långtidsarbetslösa i Ragunda

Ragunda kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Ragunda var ungefär lika stor i januari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I januari hade 44 Ragundabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är en fler än månaden innan. Det är den första månaden sedan augusti 2022 som antalet arbetslösa ökar. 44 personer motsvarar 1,9 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Ragunda som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 23 till 20, eller 0,9 procent av arbetskraften i januari 2023.

I Strömsund finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 2,1 procent, medan Krokom och Åre har lägst (0,9 procent). I Jämtland som helhet hade 975 personer (1,5 procent) varit arbetslösa i minst ett år i januari. Det är 19 personer färre än månaden innan.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Jämtlands län januari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan december 2022 (procentenheter)Förändring sedan januari 2022 (procentenheter)
Strömsund2,1 %−0,1 −0,5 
Bräcke2,0 %−0,2 −0,5 
Ragunda1,9 %±0,0 −0,1 
Östersund1,7 %−0,1 −0,4 
Berg1,4 %−0,1 +0,2 
Härjedalen1,1 %−0,2 −0,3 
Krokom0,9 %−0,1 −0,3 
Åre0,9 %−0,1 −0,6 

Totalt i riket hade drygt 146 000 personer varit utan arbete i minst ett år i januari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 44 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Ragunda kommun är 13 personer mellan 55 och 651 år och tre är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 1,9 procent medan den i den yngre gruppen är 1,6 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Ragunda
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

32 av de långtidsarbetslösa i Ragunda är födda i Sverige, medan tolv är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,6 procent, medan den är två gånger så hög – 3,9 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Ragunda
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 21 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 6,8 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,3 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,6 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Ragunda uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Ragunda i januari 2023
Januari 2023Förändring sedan december 2022Förändring sedan januari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år44+1 −4 
varav arbetslösa i minst två år20 −3 −3 
Antal födda utomlands12±0 −4 
Antal födda i Sverige32+1 ±0 
Antal utan gymnasieutbildning21+2 +4 
Antal med gymnasieutbildning20±0 −4 
Antal med eftergymnasial utbildning3−1 −4 
Antal 18-24 år3±0 −1 
Antal 55-65 år13+3 −2 
Andel arbetslösa i minst ett år
RagundaJämtlands länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,9 %1,5 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år0,9 %0,8 % 1,7 %
Bland födda utomlands3,9 %5,1 % 7,4 %
Bland födda i Sverige1,6 %1,0 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning6,8 %6,0 % 10,1 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,3 %1,1 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning0,6 %0,9 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar1,6 %1,0 %1,6 %
Bland 55-65 åringar1,9 %1,9 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.