Lekeberg: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan augusti 2019

Lekebergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan augusti 2019 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Lekeberg. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I januari hade 50 Lekebergsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är tre färre än månaden innan. 50 personer motsvarar 1,2 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 1 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Lekeberg som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 48 till 28, eller 0,7 procent av arbetskraften i januari 2023.

Andelen långtidsarbetslösa i Lekeberg är den lägsta i Örebro län. I Hällefors finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 4,0 procent. I Örebro län som helhet hade 4 608 personer (3,1 procent) varit arbetslösa i minst ett år i januari. Det är 127 personer färre än månaden innan, och det är den artonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län januari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan december 2022 (procentenheter)Förändring sedan januari 2022 (procentenheter)
Hällefors4,0 %+0,2 −1,6 
Örebro3,6 %−0,2 −0,9 
Degerfors3,1 %−0,2 −1,0 
Laxå3,0 %−0,2 −0,3 
Nora2,8 %−0,2 −0,3 
Hallsberg2,6 %−0,1 −0,8 
Karlskoga2,6 %−0,1 −0,5 
Ljusnarsberg2,6 %−0,4 −1,0 
Lindesberg2,5 %−0,2 −0,9 
Kumla2,0 %−0,1 −1,1 
Askersund1,9 %−0,1 ±0,0 
Lekeberg1,2 %−0,1 −1,0 

Totalt i riket hade drygt 146 000 personer varit utan arbete i minst ett år i januari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel yngre långtidsarbetslösa

Av de 50 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Lekebergs kommun är elva personer mellan 55 och 651 år och fyra är mellan 18 och 24 år. För den yngre gruppen är andelen arbetslösa 1,4 procent medan den bland yngre gruppen är 1,2. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Lekeberg
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

33 av de långtidsarbetslösa i Lekeberg är födda i Sverige, medan 17 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,9 procent, medan den är fem gånger så hög – 4,5 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Lekeberg
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 20 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 4,6 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,0 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,5 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Lekeberg uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Lekeberg i januari 2023
Januari 2023Förändring sedan december 2022Förändring sedan januari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år50−3 −38 
varav arbetslösa i minst två år28 −3 −20 
Antal födda utomlands17−3 −8 
Antal födda i Sverige33±0 −30 
Antal utan gymnasieutbildning20+1 −4 
Antal med gymnasieutbildning23−3 −20 
Antal med eftergymnasial utbildning7−1 −14 
Antal 18-24 år4+2 −1 
Antal 55-65 år11+1 −9 
Andel arbetslösa i minst ett år
LekebergÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,2 %3,1 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år0,7 %2,0 % 1,7 %
Bland födda utomlands4,5 %9,7 % 7,4 %
Bland födda i Sverige0,9 %1,4 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning4,6 %12,6 % 10,1 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,0 %2,1 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning0,5 %1,5 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar1,4 %1,6 %1,6 %
Bland 55-65 åringar1,2 %3,5 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.