Lägre andel långtidsarbetslösa i Kungsbacka

Kungsbacka kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Kungsbacka i januari var lägre än för ett år sedan. Men jämfört med i december har antalet långtidsarbetslösa ökat.

I januari hade 370 Kungsbackabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är tio fler än månaden innan. Det är den första månaden sedan juli 2022 som antalet arbetslösa ökar. 370 personer motsvarar 0,9 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,3 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan. Kungsbacka hade näst lägst andel långtidsarbetslösa i landet i januari.

Graf: Andel arbetslösa i Kungsbacka som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 229 till 184, eller 0,4 procent av arbetskraften i januari 2023.

Andelen långtidsarbetslösa i Kungsbacka är den lägsta i Hallands län. I Hylte finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,9 procent. I Halland som helhet hade 3 341 personer (2,0 procent) varit arbetslösa i minst ett år i januari. Det är tio personer färre än månaden innan, och det är den sextonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Hallands län januari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan december 2022 (procentenheter)Förändring sedan januari 2022 (procentenheter)
Hylte3,9 %−0,2 −1,6 
Halmstad3,0 %−0,2 −1,0 
Laholm2,3 %−0,1 −0,5 
Falkenberg2,2 %−0,1 −0,7 
Varberg1,2 %−0,1 −0,5 
Kungsbacka0,9 %±0,0 −0,3 

Totalt i riket hade drygt 146 000 personer varit utan arbete i minst ett år i januari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 370 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Kungsbacka kommun är 94 personer mellan 55 och 651 år och 24 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 1,0 procent medan den i den yngre gruppen är 0,6 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Kungsbacka
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

201 av de långtidsarbetslösa i Kungsbacka är födda i Sverige, medan 169 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,5 procent, medan den är åtta gånger så hög – 3,8 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Kungsbacka
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 115 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 3,2 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 0,7 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,6 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Kungsbacka uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Kungsbacka i januari 2023
Januari 2023Förändring sedan december 2022Förändring sedan januari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år370+10 −141 
varav arbetslösa i minst två år184 −6 −45 
Antal födda utomlands169−1 −54 
Antal födda i Sverige201+11 −87 
Antal utan gymnasieutbildning115+4 −50 
Antal med gymnasieutbildning128+2 −32 
Antal med eftergymnasial utbildning127+4 −59 
Antal 18-24 år24+1 −5 
Antal 55-65 år94+3 −52 
Andel arbetslösa i minst ett år
KungsbackaHallands länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år0,9 %2,0 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år0,4 %1,2 % 1,7 %
Bland födda utomlands3,8 %6,8 % 7,4 %
Bland födda i Sverige0,5 %1,0 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning3,2 %6,8 % 10,1 %
Bland dem med gymnasieutbildning0,7 %1,5 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning0,6 %1,3 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar0,6 %0,9 %1,6 %
Bland 55-65 åringar1,0 %2,6 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.