Så många är långtidsarbetslösa i Askersund

Askersunds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Askersund var ungefär lika stor i januari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I januari hade 105 Askersundsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är lika många som månaden innan. 105 personer motsvarar 1,9 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Askersund som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 59 till 60, eller 1,1 procent av arbetskraften i januari 2023.

Andelen långtidsarbetslösa i Askersund är den näst lägsta i Örebro län, bara i Lekeberg är andelen lägre (1,2 procent). I Hällefors finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 4,0 procent. I Örebro län som helhet hade 4 608 personer (3,1 procent) varit arbetslösa i minst ett år i januari. Det är 127 personer färre än månaden innan, och det är den artonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län januari 2023
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan december 2022 (procentenheter)Förändring sedan januari 2022 (procentenheter)
Hällefors4,0 %+0,2 −1,6 
Örebro3,6 %−0,2 −0,9 
Degerfors3,1 %−0,2 −1,0 
Laxå3,0 %−0,2 −0,3 
Nora2,8 %−0,2 −0,3 
Hallsberg2,6 %−0,1 −0,8 
Karlskoga2,6 %−0,1 −0,5 
Ljusnarsberg2,6 %−0,4 −1,0 
Lindesberg2,5 %−0,2 −0,9 
Kumla2,0 %−0,1 −1,1 
Askersund1,9 %−0,1 ±0,0 
Lekeberg1,2 %−0,1 −1,0 

Totalt i riket hade drygt 146 000 personer varit utan arbete i minst ett år i januari. Det motsvarar 2,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel yngre långtidsarbetslösa

Av de 105 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Askersunds kommun är 27 personer mellan 55 och 651 år och tio är mellan 18 och 24 år. För den yngre gruppen är andelen arbetslösa 1,9 procent medan den bland yngre gruppen är 1,8. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Askersund
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

62 av de långtidsarbetslösa i Askersund är födda i Sverige, medan 43 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,3 procent, medan den är sex gånger så hög – 7,4 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Askersund
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 45 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 6,5 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,3 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,4 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Askersund uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Askersund i januari 2023
Januari 2023Förändring sedan december 2022Förändring sedan januari 2022
Antal arbetslösa i minst ett år105±0 +7 
varav arbetslösa i minst två år60 +1 +1 
Antal födda utomlands43±0 −3 
Antal födda i Sverige62±0 +10 
Antal utan gymnasieutbildning45+2 +5 
Antal med gymnasieutbildning42−2 +12 
Antal med eftergymnasial utbildning18±0 −10 
Antal 18-24 år10−1 +4 
Antal 55-65 år27+1 +4 
Andel arbetslösa i minst ett år
AskersundÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,9 %3,1 % 2,8 %
Andel arbetslösa i minst två år1,1 %2,0 % 1,7 %
Bland födda utomlands7,4 %9,7 % 7,4 %
Bland födda i Sverige1,3 %1,4 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning6,5 %12,6 % 10,1 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,3 %2,1 %2,2 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,4 %1,5 % 1,6 %
Bland 18-24 åringar1,9 %1,6 %1,6 %
Bland 55-65 åringar1,8 %3,5 % 3,6 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.