Arbetslösheten stiger i Askersund – medan den sjunker i Örebro

Askersunds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Askersunds kommun såg under januari en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Örebro län växer.

Under januari månad rapporterade Askersunds kommun en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,2 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 263 av 5 367 invånare i åldern 16 till 651 år i Askersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (22 fler än i januari i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Askersund går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Askersund alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Örebro län (4,9 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Hällefors har den högsta (8,7 procent). För att Askersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 75 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i januari jämfört med året innan (−0,8 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Tjörn har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,6 procent i Askersund under januari månad, motsvarande 108 av 581 personer. Det är 0,8 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+18 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,7 procentenheter i Askersund. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Askersund om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I januari var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 36 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med ett personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Askersund lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

37 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 februari fanns det sammanlagt 37 arbetsplatsannonser i Askersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Askersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter211
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering34*
Processoperatörer, pappersmassa14
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete33
Torg- och marknadsförsäljare m.fl.33
Guider och reseledare13
Förskollärare12
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik12
Kockar och kallskänkor22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 februari av utannonserade jobb där Askersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i januari
AskersundÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,9 %+0,2 % 6,8 %−1,0 % 6,5 %−0,8 % 
Bland utlandsfödda18,6 %+0,8 % 19,1 %−2,8 % 15,7 %−1,9 % 
Bland ungdomar6,8 %−0,2 % 7,2 %−2,3 % 7,7 %−1,4 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Askersund4,9 %+0,2 % 
Degerfors7,8 %−0,9 % 
Hallsberg6,3 %−0,7 % 
Hällefors8,7 %−2,8 % 
Karlskoga6,1 %−1,0 % 
Kumla5,2 %−1,0 % 
Laxå7,3 %+0,1 % 
Lekeberg3,5 %−1,3 % 
Lindesberg6,4 %−1,3 % 
Ljusnarsberg8,6 %−0,5 % 
Nora6,1 %−0,8 % 
Örebro7,5 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Askersund18,6 %+0,8 % 
Degerfors25,2 %−1,9 % 
Hallsberg17,3 %−2,0 % 
Hällefors25,0 %−7,3 % 
Karlskoga19,2 %−3,3 % 
Kumla14,0 %−3,7 % 
Laxå22,0 %+1,5 % 
Lekeberg12,1 %−4,7 % 
Lindesberg17,4 %−4,2 % 
Ljusnarsberg18,7 %−2,7 % 
Nora18,2 %−0,8 % 
Örebro19,6 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Askersund6,8 %−0,2 % 
Degerfors11,5 %−3,3 % 
Hallsberg7,6 %−3,0 % 
Hällefors10,4 %−3,5 % 
Karlskoga6,6 %−2,1 % 
Kumla7,6 %−2,5 % 
Laxå9,0 %−1,2 % 
Lekeberg6,6 %−1,2 % 
Lindesberg6,6 %−3,8 % 
Ljusnarsberg14,5 %+0,1 % 
Nora7,0 %−4,0 % 
Örebro6,8 %−2,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.