Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Österåker

Österåkers kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Österåkers kommun minskat. I januari fortsatte den utvecklingen.

Under januari månad rapporterade Österåkers kommun en total arbetslöshet på 3,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 929 av 24 447 invånare i åldern 16 till 651 år i Österåkers kommun var inskrivna som arbetssökande (42 färre än i januari i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Österåker är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Österåker är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Österåker hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (3,8 procent i kommunen, jämfört med 6,1 procent i hela länet). Vaxholm har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (10,9 procent). För att Österåker skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Vaxholm skulle 147 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i januari jämfört med året innan (−0,8 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Tjörn har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 8,9 procent i Österåker under januari månad, motsvarande 470 av 5 281 personer. Det är 0,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+42 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de två föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,1 procentenheter i Österåker.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Österåkers kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Österåker om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker något

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I januari var 5,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 111 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med fem personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Österåkers kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Österåker lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

154 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 februari fanns det sammanlagt 154 arbetsplatsannonser i Österåkers kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 230 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Österåkers kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare720
Personliga assistenter1018
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1117
Grundskollärare1117
Grundutbildade sjuksköterskor913
Butikssäljare, dagligvaror811
Vårdbiträden110
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer99
Kockar och kallskänkor56
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare26

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 februari av utannonserade jobb där Österåkers kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i januari
ÖsteråkerStockholms länHela landet
Hela arbetskraften3,8 %−0,4 % 6,1 %−0,7 % 6,5 %−0,8 % 
Bland utlandsfödda8,9 %−0,1 % 12,2 %−1,4 % 15,7 %−1,9 % 
Bland ungdomar5,0 %−0,2 % 6,3 %−1,2 % 7,7 %−1,4 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Botkyrka10,9 %−1,2 % 
Danderyd3,3 %−0,1 % 
Ekerö3,3 %−0,1 % 
Haninge7,0 %−0,5 % 
Huddinge6,8 %−1,0 % 
Järfälla7,8 %−0,7 % 
Lidingö3,7 %−0,5 % 
Nacka3,9 %−0,6 % 
Norrtälje5,1 %−0,5 % 
Nykvarn3,9 %−0,2 % 
Nynäshamn6,5 %−0,4 % 
Salem5,0 %−0,8 % 
Sigtuna8,6 %−1,2 % 
Sollentuna5,9 %−0,4 % 
Solna4,3 %−0,5 % 
Stockholm6,1 %−0,6 % 
Sundbyberg6,1 %−0,7 % 
Södertälje10,6 %−1,5 % 
Tyresö4,6 %−0,4 % 
Täby3,5 %−0,3 % 
Upplands Väsby7,3 %−0,7 % 
Upplands-Bro7,2 %−0,5 % 
Vallentuna3,4 %−0,2 % 
Vaxholm3,2 %−0,7 % 
Värmdö3,5 %−0,5 % 
Österåker3,8 %−0,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Botkyrka15,6 %−1,7 % 
Danderyd8,9 %+0,1 % 
Ekerö9,1 %+0,7 % 
Haninge12,2 %−0,9 % 
Huddinge12,4 %−1,8 % 
Järfälla13,3 %−1,6 % 
Lidingö8,9 %−1,0 % 
Nacka8,4 %−1,1 % 
Norrtälje13,9 %−0,9 % 
Nykvarn11,7 %+0,7 % 
Nynäshamn14,3 %−0,4 % 
Salem9,4 %−0,7 % 
Sigtuna14,3 %−2,2 % 
Sollentuna12,0 %−0,9 % 
Solna7,0 %−0,8 % 
Stockholm12,2 %−1,5 % 
Sundbyberg11,2 %−1,5 % 
Södertälje16,2 %−2,4 % 
Tyresö10,8 %−0,6 % 
Täby8,0 %−0,2 % 
Upplands Väsby12,7 %−1,2 % 
Upplands-Bro13,1 %−0,9 % 
Vallentuna7,7 %−0,5 % 
Vaxholm10,1 %−0,7 % 
Värmdö9,0 %−0,4 % 
Österåker8,9 %−0,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Botkyrka8,3 %−2,4 % 
Danderyd3,2 %+0,5 % 
Ekerö5,0 %+0,9 % 
Haninge8,0 %−1,4 % 
Huddinge6,3 %−1,6 % 
Järfälla8,1 %−0,8 % 
Lidingö3,4 %+0,3 % 
Nacka4,2 %−0,4 % 
Norrtälje7,2 %−0,8 % 
Nykvarn5,5 %−2,2 % 
Nynäshamn7,9 %−1,8 % 
Salem5,1 %−4,3 % 
Sigtuna8,9 %−1,1 % 
Sollentuna6,4 %−1,5 % 
Solna5,2 %−0,1 % 
Stockholm6,2 %−1,2 % 
Sundbyberg6,0 %−1,4 % 
Södertälje7,3 %−2,4 % 
Tyresö6,7 %−0,8 % 
Täby3,6 %−0,2 % 
Upplands Väsby7,7 %−2,2 % 
Upplands-Bro8,3 %−0,7 % 
Vallentuna4,7 %−0,2 % 
Vaxholm4,5 %−1,0 % 
Värmdö4,8 %−1,2 % 
Österåker5,0 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.