Över två års nedgång i arbetslöshet fortsätter i Tomelilla

Tomelilla kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan november 2020 har arbetslösheten i Tomelilla kommun minskat. I januari fortsatte den utvecklingen.

Under januari månad rapporterade Tomelilla kommun en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 444 av 6 343 invånare i åldern 16 till 651 år i Tomelilla kommun var inskrivna som arbetssökande (57 färre än i januari i fjol).

Det är 26:e månaden i följd som arbetslösheten i Tomelilla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,6 till 7,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Tomelilla kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Tomelilla är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 32 av 33 kommuner. Störst är minskningen i Klippan, Malmö och Östra Göinge, där arbetslösheten sjunker med 1,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Tomelilla hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (7,0 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Perstorp har den högsta (12,9 procent). För att Tomelilla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 241 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i januari jämfört med året innan (−0,8 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Tjörn har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,0 procent i Tomelilla under januari månad, motsvarande 176 av 1 035 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−18 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,3 till 17,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,0 procentenheter i Tomelilla. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Tomelilla kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Tomelilla som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I januari var 10,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 62 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Tomelilla kommun
Ladda ner i fler format

Medan Tomelilla har lägre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter högre i Tomelilla.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Tomelilla kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

63 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 februari fanns det sammanlagt 63 arbetsplatsannonser i Tomelilla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Tomelilla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare360
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering644
Personliga assistenter1013
Grundutbildade sjuksköterskor410
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift14
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik44
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer23
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning22
Distriktssköterskor22
Trädgårdsanläggare m.fl.12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 februari av utannonserade jobb där Tomelilla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i januari
TomelillaSkåne länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−1,0 % 8,5 %−0,8 % 6,5 %−0,8 % 
Bland utlandsfödda17,0 %−2,7 % 18,8 %−2,1 % 15,7 %−1,9 % 
Bland ungdomar10,1 %−0,5 % 9,8 %−1,4 % 7,7 %−1,4 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Bjuv9,1 %−0,6 % 
Bromölla8,8 %−0,3 % 
Burlöv10,7 %−0,6 % 
Båstad5,2 %−0,4 % 
Eslöv7,3 %−1,1 % 
Helsingborg10,1 %−0,7 % 
Hässleholm8,9 %−0,5 % 
Höganäs5,3 %−0,4 % 
Hörby5,2 %−1,0 % 
Höör4,9 %−0,5 % 
Klippan6,9 %−1,3 % 
Kristianstad9,4 %−0,8 % 
Kävlinge4,4 %−0,4 % 
Landskrona9,9 %−0,9 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund5,9 %−0,5 % 
Malmö11,9 %−1,3 % 
Osby7,6 %−0,4 % 
Perstorp12,9 %−0,2 % 
Simrishamn6,4 %±0,0 % 
Sjöbo5,3 %−0,8 % 
Skurup6,5 %−0,4 % 
Staffanstorp4,5 %−0,6 % 
Svalöv6,0 %−0,5 % 
Svedala4,7 %−0,6 % 
Tomelilla7,0 %−1,0 % 
Trelleborg7,5 %−0,7 % 
Vellinge3,3 %−0,4 % 
Ystad5,1 %−0,6 % 
Ängelholm5,2 %−0,5 % 
Åstorp9,6 %−0,9 % 
Örkelljunga6,5 %−0,4 % 
Östra Göinge9,9 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Bjuv17,1 %−2,0 % 
Bromölla22,5 %−2,0 % 
Burlöv16,5 %−1,2 % 
Båstad12,8 %−2,7 % 
Eslöv16,4 %−3,7 % 
Helsingborg20,3 %−1,8 % 
Hässleholm21,6 %−1,5 % 
Höganäs13,1 %−0,8 % 
Hörby13,3 %−2,6 % 
Höör11,5 %−0,6 % 
Klippan14,4 %−2,7 % 
Kristianstad24,7 %−2,3 % 
Kävlinge13,7 %−0,9 % 
Landskrona18,8 %−1,2 % 
Lomma12,2 %+1,0 % 
Lund13,5 %−1,7 % 
Malmö21,0 %−2,5 % 
Osby20,5 %−1,5 % 
Perstorp26,7 %−2,3 % 
Simrishamn15,6 %−0,4 % 
Sjöbo13,0 %−0,7 % 
Skurup14,6 %−2,2 % 
Staffanstorp9,4 %−1,2 % 
Svalöv12,2 %−1,0 % 
Svedala11,7 %−0,2 % 
Tomelilla17,0 %−2,7 % 
Trelleborg16,5 %−1,7 % 
Vellinge7,7 %−0,2 % 
Ystad15,0 %−1,8 % 
Ängelholm13,0 %−2,6 % 
Åstorp17,6 %−2,8 % 
Örkelljunga15,4 %−0,1 % 
Östra Göinge25,4 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Bjuv14,1 %−0,1 % 
Bromölla15,5 %−0,5 % 
Burlöv12,3 %−1,7 % 
Båstad7,3 %+1,5 % 
Eslöv9,9 %−1,5 % 
Helsingborg11,4 %+0,3 % 
Hässleholm11,7 %−1,6 % 
Höganäs8,7 %−0,2 % 
Hörby6,7 %−4,1 % 
Höör6,1 %−2,6 % 
Klippan8,1 %−1,7 % 
Kristianstad11,6 %−2,3 % 
Kävlinge8,8 %−0,6 % 
Landskrona10,9 %−1,7 % 
Lomma5,2 %±0,0 % 
Lund4,6 %−1,0 % 
Malmö11,6 %−2,7 % 
Osby11,1 %−0,4 % 
Perstorp15,0 %+2,0 % 
Simrishamn9,2 %+1,4 % 
Sjöbo7,7 %−1,1 % 
Skurup9,6 %−1,6 % 
Staffanstorp7,2 %−3,2 % 
Svalöv9,1 %−3,6 % 
Svedala8,4 %−1,5 % 
Tomelilla10,1 %−0,5 % 
Trelleborg8,8 %−1,6 % 
Vellinge4,6 %−0,2 % 
Ystad7,1 %−0,9 % 
Ängelholm7,6 %+0,3 % 
Åstorp13,3 %−0,6 % 
Örkelljunga5,5 %−2,7 % 
Östra Göinge16,6 %−1,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.