Arbetslösheten sjunker för 22:a månaden i följd på Gotland

Region Gotland Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Region Gotland minskat. I januari fortsatte den utvecklingen.

Under januari månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 363 av 29 000 invånare i åldern 16 till 651 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (204 färre än i januari i fjol).

Det är 22:a månaden i följd som arbetslösheten på Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner i fler format

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (4,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i januari jämfört med året innan (−0,8 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Tjörn har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,3 procent på Gotland under januari månad, motsvarande 386 av 2 699 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−20 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 14,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,6 procentenheter på Gotland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten på Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I januari var 6,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 164 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 60 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet på Gotland sjunkit 21 månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 6,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner i fler format

501 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 februari fanns det sammanlagt 501 arbetsplatsannonser i Region Gotland i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 420 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Region Gotland
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor91229*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2183*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1977*
Personliga assistenter3575
Kockar och kallskänkor1958
Hovmästare och servitörer1750
Städare1137*
Matroser och jungmän m.fl.332
Taxiförare m.fl.330
Butikssäljare, fackhandel830

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 februari av utannonserade jobb där Region Gotland angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i januari
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−0,9 % 4,7 %−0,9 % 6,5 %−0,8 % 
Bland utlandsfödda14,3 %−2,1 % 14,3 %−2,1 % 15,7 %−1,9 % 
Bland ungdomar6,2 %−2,7 % 6,2 %−2,7 % 7,7 %−1,4 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Gotland4,7 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Gotland14,3 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i januariFörändring (12 mån)
Gotland6,2 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.