Uddareds Byggservice AB i Lerum i konkurs efter 14 år

Lerums kommun Företagskonkurser
ordförandeklubba
Arek Socha, Pixabay

Den 8 februari inledde Uddareds Byggservice AB, som har sitt säte i Lerums kommun, konkurs.

Uddareds Byggservice AB, som grundades år 2008, hade ingen omsättning i sitt senaste bokslut (augusti 2021). Men man rapporterade däremot en förlust på 14 000 kronor. Bolaget har inte lämnat några uppgifter om antal anställda.

Det här var det enda bolaget i Lerum som inledde konkurs under vecka 6.

Det här är en autogenererad artikel baserad på data från allabolag.se, som i sin tur bygger på uppgifter från UC. Notera att alla uppgifter om omsättning, resultat och antal anställda kommer från det senast bokslutet som finns tillgängligt på webbsidan. De kan med andra ord vara något föråldrade.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.