För första gången på 16 månader – fler långtidsarbetslösa i Örebro kommun

Örebro kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Antalet långtidsarbetslösa i Örebro kommun ökade i december 2022 jämfört med månaden innan. Det är första gången sedan juli 2021 som antalet ökar.

I december hade 2 967 Örebrobor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 20 fler än månaden innan. Det är den första månaden sedan juli 2021 som antalet arbetslösa ökar. 2 967 personer motsvarar 3,8 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,7 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Örebro kommun som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 2 152 till 1 977, eller 2,5 procent av arbetskraften i december 2022.

Andelen långtidsarbetslösa i Örebro kommun är den högsta i Örebro län. I Lekeberg finns länets lägsta långtidsarbetslöshet, 1,3 procent. I Örebro län som helhet hade 4 735 personer (3,3 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 13 personer färre än månaden innan, och det är den sjuttonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Hällefors3,8 %±0,0 −2,0 
Örebro3,8 %±0,0 −0,7 
Degerfors3,3 %±0,0 −0,6 
Laxå3,2 %+0,1 ±0,0 
Ljusnarsberg3,0 %−0,1 −0,6 
Nora3,0 %±0,0 ±0,0 
Hallsberg2,7 %−0,1 −0,7 
Karlskoga2,7 %−0,1 −0,2 
Lindesberg2,7 %−0,1 −0,7 
Kumla2,1 %−0,1 −0,8 
Askersund2,0 %±0,0 +0,1 
Lekeberg1,3 %−0,1 −0,9 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 2 967 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Örebro kommun är 674 personer mellan 55 och 64 år och 155 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 5,0 procent medan den i den yngre gruppen är 1,7 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Örebro kommun
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

902 av de långtidsarbetslösa i Örebro kommun är födda i Sverige, medan 2 065 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,5 procent, medan den är åtta gånger så hög – 11,5 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Örebro kommun
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 1 431 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 17,4 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 2,9 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,6 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Örebro kommun uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Örebro kommun i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år2 967+20 −584 
varav arbetslösa i minst två år1 977 −9 −175 
Antal födda utomlands2 065+6 −401 
Antal födda i Sverige902+14 −183 
Antal utan gymnasieutbildning1 431+16 −192 
Antal med gymnasieutbildning951+4 −247 
Antal med eftergymnasial utbildning585±0 −145 
Antal 18-24 år155−5 −74 
Antal 55-64 år674+13 −61 
Andel arbetslösa i minst ett år
Örebro kommunÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år3,8 %3,3 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år2,5 %2,1 % 1,8 %
Bland födda utomlands11,5 %10,6 % 8,0 %
Bland födda i Sverige1,5 %1,4 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning17,4 %13,2 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning2,9 %2,2 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,6 %1,6 % 1,7 %
Bland 18-24 åringar1,7 %1,8 %1,8 %
Bland 55-64 åringar5,0 %3,8 % 3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.