Stockholms kommun: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan juli 2020

Stockholms kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan juli 2020 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Stockholms kommun. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 14 849 Stockholmsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 379 färre än månaden innan. Det är den artonde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa. 14 849 personer motsvarar 2,8 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,5 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Stockholms kommun som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 9 143 till 9 311, eller 1,8 procent av arbetskraften i december 2022.

I Botkyrka finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 6,0 procent, medan Danderyd, Ekerö och Vaxholm har lägst (1,2 procent). I Stockholms län som helhet hade 34 474 personer (2,8 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 722 personer färre än månaden innan, och det är den sjuttonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Stockholms län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Botkyrka6,0 %−0,1 −0,5 
Södertälje5,4 %−0,2 −1,3 
Sigtuna3,8 %−0,1 −1,0 
Järfälla3,5 %±0,0 −0,3 
Huddinge3,4 %±0,0 −0,5 
Upplands Väsby3,2 %−0,1 −0,5 
Haninge2,9 %−0,1 −0,6 
Upplands-Bro2,9 %−0,1 −0,6 
Nynäshamn2,8 %±0,0 −0,5 
Stockholm2,8 %−0,1 −0,5 
Sollentuna2,5 %−0,1 −0,4 
Sundbyberg2,5 %−0,1 −0,7 
Salem2,3 %±0,0 −0,3 
Norrtälje2,1 %±0,0 −0,5 
Tyresö1,9 %±0,0 −0,3 
Lidingö1,6 %−0,1 −0,3 
Solna1,6 %±0,0 −0,3 
Nacka1,5 %±0,0 −0,5 
Österåker1,5 %±0,0 −0,3 
Nykvarn1,4 %−0,1 −0,4 
Täby1,3 %±0,0 −0,2 
Vallentuna1,3 %±0,0 ±0,0 
Värmdö1,3 %−0,1 −0,3 
Danderyd1,2 %±0,0 −0,2 
Ekerö1,2 %−0,1 −0,5 
Vaxholm1,2 %±0,0 −0,3 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 14 849 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Stockholms kommun är 4 196 personer mellan 55 och 64 år och 598 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 4,8 procent medan den i den yngre gruppen är 1,5 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Stockholms kommun
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

4 950 av de långtidsarbetslösa i Stockholms kommun är födda i Sverige, medan 9 899 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,3 procent, medan den är fem gånger så hög – 6,6 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Stockholms kommun
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 5 005 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 11,8 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 3,1 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,6 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Stockholms kommun uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Stockholms kommun i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år14 849−379 −2 887 
varav arbetslösa i minst två år9 311 −213 +168 
Antal födda utomlands9 899−267 −1 685 
Antal födda i Sverige4 950−112 −1 202 
Antal utan gymnasieutbildning5 005−122 −684 
Antal med gymnasieutbildning4 745−132 −986 
Antal med eftergymnasial utbildning5 099−125 −1 217 
Antal 18-24 år598−3 −128 
Antal 55-64 år4 196−55 −705 
Andel arbetslösa i minst ett år
Stockholms kommunStockholms länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,8 %2,8 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år1,8 %1,7 % 1,8 %
Bland födda utomlands6,6 %6,3 % 8,0 %
Bland födda i Sverige1,3 %1,2 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning11,8 %9,7 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning3,1 %2,6 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,6 %1,7 % 1,7 %
Bland 18-24 åringar1,5 %1,5 %1,8 %
Bland 55-64 åringar4,8 %4,5 % 3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.