Högre andel långtidsarbetslösa i Sorsele

Sorsele kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Sorsele var högre i december jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 15 Sorselebor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är lika många som månaden innan. Det är den fjärde månaden i rad med ökande eller oförändrat antal långtidsarbetslösa. 15 personer motsvarar 1,3 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,4 procentenheter högre än samma månad för ett år sedan. Sorsele tillhör de kommuner med lägst andel långtidsarbetslösa i hela landet just nu.

Graf: Andel arbetslösa i Sorsele som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad för ett år sedan: från fyra till sex, eller 0,5 procent av arbetskraften i december 2022.

I Åsele finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,2 procent, medan Malå har lägst (0,9 procent). I Västerbotten som helhet hade 2 114 personer (1,6 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 43 personer färre än månaden innan, och det är den tjugonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Västerbottens län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Åsele3,2 %+0,1 −0,6 
Bjurholm2,5 %+0,2 +0,3 
Lycksele2,3 %+0,1 −0,1 
Dorotea2,1 %+0,5 +0,1 
Norsjö2,1 %±0,0 +0,2 
Nordmaling2,0 %±0,0 −0,8 
Vilhelmina2,0 %−0,2 −0,6 
Vännäs1,9 %±0,0 −0,4 
Umeå1,7 %−0,1 −0,5 
Robertsfors1,5 %−0,1 −0,3 
Vindeln1,5 %+0,1 −0,5 
Storuman1,4 %−0,2 −1,0 
Sorsele1,3 %±0,0 +0,4 
Skellefteå1,1 %−0,1 −0,5 
Malå0,9 %±0,0 −0,9 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 15 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Sorsele kommun är fyra personer mellan 55 och 64 år och en är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 1,3 procent medan den i den yngre gruppen är 0,9 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Sorsele
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Nio av de långtidsarbetslösa i Sorsele är födda i Sverige, medan sex är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,9 procent, medan den är 3,6 procent bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Sorsele
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. Sex av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 4,1 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,1 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,4 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Sorsele uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Sorsele i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år15±0 +4 
varav arbetslösa i minst två år6 ±0 +2 
Antal födda utomlands6+1 +1 
Antal födda i Sverige9−1 +3 
Antal utan gymnasieutbildning6+1 +2 
Antal med gymnasieutbildning8−1 +3 
Antal med eftergymnasial utbildning1±0 −1 
Antal 18-24 år1±0 ±0 
Antal 55-64 år4−1 ±0 
Andel arbetslösa i minst ett år
SorseleVästerbottens länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,3 %1,6 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år0,5 %0,9 % 1,8 %
Bland födda utomlands3,6 %4,9 % 8,0 %
Bland födda i Sverige0,9 %1,1 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning4,1 %6,5 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,1 %1,4 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning0,4 %1,0 % 1,7 %
Bland 18-24 åringar0,9 %1,5 %1,8 %
Bland 55-64 åringar1,3 %1,9 % 3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.