Så många är långtidsarbetslösa i Nora

Nora kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Nora var ungefär lika stor i december jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 141 Norabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är en fler än månaden innan. 141 personer motsvarar 3,0 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Nora som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har ökat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 77 till 90, eller 1,9 procent av arbetskraften i december 2022.

I Hällefors och Örebro finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,8 procent, medan Lekeberg har lägst (1,3 procent). I Örebro län som helhet hade 4 735 personer (3,3 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 13 personer färre än månaden innan, och det är den sjuttonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Hällefors3,8 %±0,0 −2,0 
Örebro3,8 %±0,0 −0,7 
Degerfors3,3 %±0,0 −0,6 
Laxå3,2 %+0,1 ±0,0 
Ljusnarsberg3,0 %−0,1 −0,6 
Nora3,0 %±0,0 ±0,0 
Hallsberg2,7 %−0,1 −0,7 
Karlskoga2,7 %−0,1 −0,2 
Lindesberg2,7 %−0,1 −0,7 
Kumla2,1 %−0,1 −0,8 
Askersund2,0 %±0,0 +0,1 
Lekeberg1,3 %−0,1 −0,9 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Lägre andel bland yngre och äldre

Av de 141 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Nora kommun är 24 personer mellan 55 och 64 år och tolv är mellan 18 och 24 år. Som andel av arbetskraften innebär det att långtidsarbetslöheten är lägre i de båda grupperna än i arbetskraften totalt. I riket som helhet är andelen långtidsarbetslösa högre i den äldre gruppen.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Nora
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

69 av de långtidsarbetslösa i Nora är födda i Sverige, medan 72 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,8 procent, medan den är fem gånger så hög – 9,6 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Nora
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 59 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 10,9 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,8 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 2,2 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Nora uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Nora i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år141+1 −2 
varav arbetslösa i minst två år90 +1 +13 
Antal födda utomlands72±0 −3 
Antal födda i Sverige69+1 +1 
Antal utan gymnasieutbildning59−1 +1 
Antal med gymnasieutbildning48±0 −7 
Antal med eftergymnasial utbildning34+2 +4 
Antal 18-24 år12−1 −4 
Antal 55-64 år24±0 −2 
Andel arbetslösa i minst ett år
NoraÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år3,0 %3,3 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år1,9 %2,1 % 1,8 %
Bland födda utomlands9,6 %10,6 % 8,0 %
Bland födda i Sverige1,8 %1,4 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning10,9 %13,2 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,8 %2,2 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning2,2 %1,6 % 1,7 %
Bland 18-24 åringar2,9 %1,8 %1,8 %
Bland 55-64 åringar2,2 %3,8 % 3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.