Lindesberg: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan maj 2015

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan maj 2015 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Lindesberg. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 293 Lindesbergsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är fyra färre än månaden innan. Det är den sjunde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa. 293 personer motsvarar 2,7 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,7 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Lindesberg som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 209 till 166, eller 1,6 procent av arbetskraften i december 2022.

I Hällefors och Örebro finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,8 procent, medan Lekeberg har lägst (1,3 procent). I Örebro län som helhet hade 4 735 personer (3,3 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 13 personer färre än månaden innan, och det är den sjuttonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Hällefors3,8 %±0,0 −2,0 
Örebro3,8 %±0,0 −0,7 
Degerfors3,3 %±0,0 −0,6 
Laxå3,2 %+0,1 ±0,0 
Ljusnarsberg3,0 %−0,1 −0,6 
Nora3,0 %±0,0 ±0,0 
Hallsberg2,7 %−0,1 −0,7 
Karlskoga2,7 %−0,1 −0,2 
Lindesberg2,7 %−0,1 −0,7 
Kumla2,1 %−0,1 −0,8 
Askersund2,0 %±0,0 +0,1 
Lekeberg1,3 %−0,1 −0,9 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 293 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Lindesbergs kommun är 90 personer mellan 55 och 64 år och 19 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,7 procent medan den i den yngre gruppen är 1,8 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Lindesberg
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

145 av de långtidsarbetslösa i Lindesberg är födda i Sverige, medan 148 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,6 procent, medan den är fem gånger så hög – 8,2 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Lindesberg
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 143 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 9,8 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,8 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,3 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Lindesberg uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Lindesberg i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år293−4 −81 
varav arbetslösa i minst två år166 ±0 −43 
Antal födda utomlands148−4 −48 
Antal födda i Sverige145±0 −33 
Antal utan gymnasieutbildning143−2 −21 
Antal med gymnasieutbildning111+4 −40 
Antal med eftergymnasial utbildning39−6 −20 
Antal 18-24 år19−1 −3 
Antal 55-64 år90−1 −26 
Andel arbetslösa i minst ett år
LindesbergÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,7 %3,3 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år1,6 %2,1 % 1,8 %
Bland födda utomlands8,2 %10,6 % 8,0 %
Bland födda i Sverige1,6 %1,4 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning9,8 %13,2 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,8 %2,2 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,3 %1,6 % 1,7 %
Bland 18-24 åringar1,8 %1,8 %1,8 %
Bland 55-64 åringar3,7 %3,8 % 3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.