Kumla: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan april 2020

Kumla kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan april 2020 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Kumla. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 220 Kumlabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är elva färre än månaden innan. 220 personer motsvarar 2,1 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,8 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Kumla som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 160 till 133, eller 1,3 procent av arbetskraften i december 2022.

I Hällefors och Örebro finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 3,8 procent, medan Lekeberg har lägst (1,3 procent). I Örebro län som helhet hade 4 735 personer (3,3 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 13 personer färre än månaden innan, och det är den sjuttonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Hällefors3,8 %±0,0 −2,0 
Örebro3,8 %±0,0 −0,7 
Degerfors3,3 %±0,0 −0,6 
Laxå3,2 %+0,1 ±0,0 
Ljusnarsberg3,0 %−0,1 −0,6 
Nora3,0 %±0,0 ±0,0 
Hallsberg2,7 %−0,1 −0,7 
Karlskoga2,7 %−0,1 −0,2 
Lindesberg2,7 %−0,1 −0,7 
Kumla2,1 %−0,1 −0,8 
Askersund2,0 %±0,0 +0,1 
Lekeberg1,3 %−0,1 −0,9 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 220 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Kumla kommun är 46 personer mellan 55 och 64 år och 20 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,5 procent medan den i den yngre gruppen är 2,1 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Kumla
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

99 av de långtidsarbetslösa i Kumla är födda i Sverige, medan 121 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,1 procent, medan den är sju gånger så hög – 7,4 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Kumla
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 91 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 7,4 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,6 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,1 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Kumla uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Kumla i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år220−11 −94 
varav arbetslösa i minst två år133 −11 −27 
Antal födda utomlands121−15 −53 
Antal födda i Sverige99+4 −41 
Antal utan gymnasieutbildning91−8 −30 
Antal med gymnasieutbildning93+1 −35 
Antal med eftergymnasial utbildning36−4 −29 
Antal 18-24 år20+1 −2 
Antal 55-64 år46+1 −7 
Andel arbetslösa i minst ett år
KumlaÖrebro länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,1 %3,3 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år1,3 %2,1 % 1,8 %
Bland födda utomlands7,4 %10,6 % 8,0 %
Bland födda i Sverige1,1 %1,4 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning7,4 %13,2 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,6 %2,2 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,1 %1,6 % 1,7 %
Bland 18-24 åringar2,1 %1,8 %1,8 %
Bland 55-64 åringar2,5 %3,8 % 3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.