Lägre andel långtidsarbetslösa i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Karlskrona var lägre i december jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 982 Karlskronabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 13 färre än månaden innan. 982 personer motsvarar 3,1 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,5 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Karlskrona som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 670 till 645, eller 2,1 procent av arbetskraften i december 2022.

Andelen långtidsarbetslösa i Karlskrona är den näst lägsta i Blekinge län, bara i Sölvesborg är andelen lägre (2,2 procent). I Ronneby finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 5,8 procent. I Blekinge som helhet hade 2 685 personer (3,6 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är tio personer färre än månaden innan, och det är den tjugonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Blekinge län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Ronneby5,8 %±0,0 −0,6 
Karlshamn3,7 %±0,0 −0,8 
Olofström3,5 %−0,1 −1,3 
Karlskrona3,1 %−0,1 −0,5 
Sölvesborg2,2 %±0,0 −0,7 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 982 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Karlskrona kommun är 244 personer mellan 55 och 64 år och 68 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,9 procent medan den i den yngre gruppen är 2,2 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Karlskrona
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

492 av de långtidsarbetslösa i Karlskrona är födda i Sverige, medan 490 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,8 procent, medan den är sex gånger så hög – 10,2 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Karlskrona
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 339 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 12,8 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 2,7 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,8 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Karlskrona uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Karlskrona i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år982−13 −162 
varav arbetslösa i minst två år645 −15 −25 
Antal födda utomlands490−8 −94 
Antal födda i Sverige492−5 −68 
Antal utan gymnasieutbildning339−4 −72 
Antal med gymnasieutbildning381−7 −65 
Antal med eftergymnasial utbildning262−2 −25 
Antal 18-24 år68−7 −40 
Antal 55-64 år244±0 −31 
Andel arbetslösa i minst ett år
KarlskronaBlekinge länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år3,1 %3,6 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år2,1 %2,4 % 1,8 %
Bland födda utomlands10,2 %11,4 % 8,0 %
Bland födda i Sverige1,8 %2,1 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning12,8 %13,3 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning2,7 %2,7 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,8 %2,2 % 1,7 %
Bland 18-24 åringar2,2 %2,5 %1,8 %
Bland 55-64 åringar3,9 %4,5 % 3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.