Bjurholm: Högsta långtidsarbetslösheten sedan april 2021

Bjurholms kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan april 2021 har andelen långtidsarbetslösa varit så hög i Bjurholm. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 27 Bjurholmsbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är tre fler än månaden innan. 27 personer motsvarar 2,5 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,3 procentenheter högre än samma månad för ett år sedan.

Graf: Andel arbetslösa i Bjurholm som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 16 till elva, eller 1,0 procent av arbetskraften i december 2022.

Andelen långtidsarbetslösa i Bjurholm är den näst högsta i Västerbottens län, bara i Åsele är andelen högre 3,2 procent.I Malå finns länets lägsta långtidsarbetslöshet, 0,9 procent. I Västerbotten som helhet hade 2 114 personer (1,6 procent) varit arbetslösa i minst ett år i december. Det är 43 personer färre än månaden innan, och det är den tjugonde månaden i rad som antalet sjunkit.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Västerbottens län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Åsele3,2 %+0,1 −0,6 
Bjurholm2,5 %+0,2 +0,3 
Lycksele2,3 %+0,1 −0,1 
Dorotea2,1 %+0,5 +0,1 
Norsjö2,1 %±0,0 +0,2 
Nordmaling2,0 %±0,0 −0,8 
Vilhelmina2,0 %−0,2 −0,6 
Vännäs1,9 %±0,0 −0,4 
Umeå1,7 %−0,1 −0,5 
Robertsfors1,5 %−0,1 −0,3 
Vindeln1,5 %+0,1 −0,5 
Storuman1,4 %−0,2 −1,0 
Sorsele1,3 %±0,0 +0,4 
Skellefteå1,1 %−0,1 −0,5 
Malå0,9 %±0,0 −0,9 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 27 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Bjurholms kommun är sju personer mellan 55 och 64 år och en är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,7 procent medan den i den yngre gruppen är 0,9 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Bjurholm
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

15 av de långtidsarbetslösa i Bjurholm är födda i Sverige, medan tolv är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,6 procent, medan den är fem gånger så hög – 7,8 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Bjurholm
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. Åtta av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 6,1 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,7 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 3,1 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Bjurholm uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Bjurholm i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år27+3 +3 
varav arbetslösa i minst två år11 +1 −5 
Antal födda utomlands12+2 +5 
Antal födda i Sverige15+1 −2 
Antal utan gymnasieutbildning8+1 +5 
Antal med gymnasieutbildning11+1 −2 
Antal med eftergymnasial utbildning8+1 ±0 
Antal 18-24 år1±0 ±0 
Antal 55-64 år7±0 +3 
Andel arbetslösa i minst ett år
BjurholmVästerbottens länRiket
Andel arbetslösa i minst ett år2,5 %1,6 % 2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år1,0 %0,9 % 1,8 %
Bland födda utomlands7,8 %4,9 % 8,0 %
Bland födda i Sverige1,6 %1,1 % 1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning6,1 %6,5 % 10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,7 %1,4 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning3,1 %1,0 % 1,7 %
Bland 18-24 åringar0,9 %1,5 %1,8 %
Bland 55-64 åringar2,7 %1,9 % 3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.