Västerbotten: Lägsta långtidsarbetslösheten sedan juni 2009

Västerbottens län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Inte sedan juni 2009 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Västerbotten. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

I december hade 2 114 Västerbottensbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 43 färre än månaden innan. Det är den tjugonde månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa. 2 114 personer motsvarar 1,6 procent av arbetskraften i länet – andelen långtidsarbetslösa är 0,4 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan. Västerbotten hade lägst andel långtidsarbetslösa i landet i december.

Graf: Andel arbetslösa i Västerbotten som varit utan arbete i minst 12 månader
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 1 421 till 1 205, eller 0,9 procent av arbetskraften i december 2022.

Västerbotten är det län med näst lägst andel långtidsarbetslösa i riket. Högst andel långtidsarbetslösa bland kommunerna i Västerbotten hade Åsele, 3,2 procent, i december. Lägst andel fanns i Malå (0,9 procent).

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Västerbottens län december 2022
KommunArbetslösa i minst 12 månaderFörändring sedan november 2022 (procentenheter)Förändring sedan december 2021 (procentenheter)
Åsele3,2 %+0,1 −0,6 
Bjurholm2,5 %+0,2 +0,3 
Lycksele2,3 %+0,1 −0,1 
Dorotea2,1 %+0,5 +0,1 
Norsjö2,1 %±0,0 +0,2 
Nordmaling2,0 %±0,0 −0,8 
Vilhelmina2,0 %−0,2 −0,6 
Vännäs1,9 %±0,0 −0,4 
Umeå1,7 %−0,1 −0,5 
Robertsfors1,5 %−0,1 −0,3 
Vindeln1,5 %+0,1 −0,5 
Storuman1,4 %−0,2 −1,0 
Sorsele1,3 %±0,0 +0,4 
Skellefteå1,1 %−0,1 −0,5 
Malå0,9 %±0,0 −0,9 

Totalt i riket hade drygt 147 000 personer varit utan arbete i minst ett år i december. Det motsvarar 2,9 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 2 114 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Västerbottens län är 511 personer mellan 55 och 64 år och 208 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 1,9 procent medan den i den yngre gruppen är 1,5 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Västerbotten
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

1 276 av de långtidsarbetslösa i Västerbotten är födda i Sverige, medan 838 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,1 procent, medan den är fyra gånger så hög – 4,9 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Västerbotten
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 692 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 6,5 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,4 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,0 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Västerbotten uppdelat på utbildningsnivå
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp
Långtidsarbetslöshet i Västerbotten i december 2022
December 2022Förändring sedan november 2022Förändring sedan december 2021
Antal arbetslösa i minst ett år2 114−43 −631 
varav arbetslösa i minst två år1 205 −20 −216 
Antal födda utomlands838−2 −215 
Antal födda i Sverige1 276−41 −416 
Antal utan gymnasieutbildning692+5 −167 
Antal med gymnasieutbildning866−24 −299 
Antal med eftergymnasial utbildning556−24 −165 
Antal 18-24 år208+10 −53 
Antal 55-64 år511−20 −130 
Andel arbetslösa i minst ett år
VästerbottenRiket
Andel arbetslösa i minst ett år1,6 %2,9 %
Andel arbetslösa i minst två år0,9 %1,8 %
Bland födda utomlands4,9 %8,0 %
Bland födda i Sverige1,1 %1,4 %
Bland dem utan gymnasieutbildning6,5 %10,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning1,4 %2,3 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning1,0 %1,7 %
Bland 18-24 åringar1,5 %1,8 %
Bland 55-64 åringar1,9 %3,8 %

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.