Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Alvesta

Alvesta kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Alvesta kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Alvesta kommun en total arbetslöshet på 8,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Kronobergs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 780 av 9 398 invånare i åldern 16 till 64 år i Alvesta kommun var inskrivna som arbetssökande (58 färre än i december i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Alvesta är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,6 till 8,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Alvesta kommun och Kronobergs län
Ladda ner i fler format

Alvesta är inte den enda kommunen i Kronoberg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i sju av åtta kommuner. Störst är minskningen i Lessebo, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Alvesta alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kronobergs län (8,3 procent i kommunen, jämfört med 7,2 procent i hela länet). Ljungby har den lägsta arbetslösheten i länet (5,6 procent), medan Lessebo har den högsta (10,8 procent). För att Alvesta skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ljungby skulle 254 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,1 procent i Alvesta under december månad, motsvarande 537 av 2 325 personer. Det är 0,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−25 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,0 till 23,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,8 procentenheter i Alvesta.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Alvesta kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Alvesta om man jämför med andra kommuner i Kronoberg. Markaryd har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,2 procentenheter). I december var 13,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 111 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med elva personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Alvesta kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Alvesta högre än i Kronoberg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Alvesta kommun och Kronobergs län
Ladda ner i fler format

76 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 76 arbetsplatsannonser i Alvesta kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Alvesta kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kockar och kallskänkor219
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter916
Företagssäljare46
Svetsare och gasskärare46
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning26
Grundskollärare66
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.55
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete35
Marknadsundersökare och intervjuare14
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.33

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Alvesta kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
AlvestaKronobergs länHela landet
Hela arbetskraften8,3 %−0,4 % 7,2 %−0,4 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda23,1 %−0,7 % 19,1 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar13,3 %+0,2 % 9,3 %+0,1 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta8,3 %−0,4 % 
Lessebo10,8 %−1,7 % 
Ljungby5,6 %−0,2 % 
Markaryd7,1 %−1,0 % 
Tingsryd6,7 %−0,2 % 
Uppvidinge8,1 %+0,4 % 
Växjö7,1 %−0,4 % 
Älmhult7,2 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta23,1 %−0,7 % 
Lessebo26,1 %−3,9 % 
Ljungby13,7 %−0,6 % 
Markaryd16,1 %−3,9 % 
Tingsryd18,3 %−2,1 % 
Uppvidinge21,6 %+0,3 % 
Växjö19,7 %−1,6 % 
Älmhult17,3 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Alvesta13,3 %+0,2 % 
Lessebo12,4 %−4,6 % 
Ljungby7,2 %−1,3 % 
Markaryd6,6 %−0,5 % 
Tingsryd10,2 %+0,9 % 
Uppvidinge11,4 %+3,0 % 
Växjö8,8 %+0,6 % 
Älmhult9,6 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.