Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Skellefteå

Skellefteå kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Skellefteå kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Skellefteå kommun en total arbetslöshet på 3,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 182 av 34 765 invånare i åldern 16 till 64 år i Skellefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (401 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Skellefteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,0 till 3,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Skellefteå kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Skellefteå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skellefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (3,4 procent i kommunen, jämfört med 4,1 procent i hela länet). Skellefteå har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Åsele har den högsta (6,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,7 procent i Skellefteå under december månad, motsvarande 443 av 3 786 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−81 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över åtta år i sträck. Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,8 till 11,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,3 procentenheter i Skellefteå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Skellefteå kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Skellefteå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I december var 5,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 179 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 71 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Skellefteå sjunkit 21 månader i följd (ner från 10,0 procent i mars 2021 till 5,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Skellefteå kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skellefteå lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Skellefteå kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

542 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 542 arbetsplatsannonser i Skellefteå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 290 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Skellefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2676
Processövervakare, kemisk industri961*
Industrielektriker955
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik855*
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1251
Personliga assistenter2350
Lednings- och organisationsutvecklare843
Städare641
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik1740
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.1139

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Skellefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
SkellefteåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,4 %−1,1 % 4,1 %−0,9 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda11,7 %−2,5 % 12,3 %−2,1 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar5,1 %−1,6 % 6,0 %−0,9 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,7 %−0,5 % 
Dorotea4,4 %+0,1 % 
Lycksele5,3 %−0,9 % 
Malå4,0 %−0,5 % 
Nordmaling5,2 %−0,9 % 
Norsjö5,1 %−0,2 % 
Robertsfors3,8 %−1,0 % 
Skellefteå3,4 %−1,1 % 
Sorsele4,5 %+0,7 % 
Storuman4,4 %−0,9 % 
Umeå4,2 %−0,7 % 
Vilhelmina5,5 %−1,7 % 
Vindeln4,3 %−0,1 % 
Vännäs4,3 %−0,6 % 
Åsele6,7 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,3 %−0,9 % 
Dorotea13,7 %+3,5 % 
Lycksele16,3 %−3,2 % 
Malå13,9 %−2,2 % 
Nordmaling17,3 %−2,0 % 
Norsjö16,0 %−4,5 % 
Robertsfors13,0 %−2,0 % 
Skellefteå11,7 %−2,5 % 
Sorsele15,4 %+5,1 % 
Storuman17,8 %−1,0 % 
Umeå11,2 %−2,3 % 
Vilhelmina17,3 %−1,9 % 
Vindeln12,4 %+2,0 % 
Vännäs16,3 %+0,2 % 
Åsele11,4 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %+2,0 % 
Dorotea2,0 %−3,7 % 
Lycksele9,0 %+0,4 % 
Malå6,8 %−2,2 % 
Nordmaling8,5 %−0,5 % 
Norsjö6,1 %−1,5 % 
Robertsfors6,4 %−4,5 % 
Skellefteå5,1 %−1,6 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman6,4 %−1,2 % 
Umeå5,9 %−0,5 % 
Vilhelmina6,7 %−3,8 % 
Vindeln8,1 %−0,2 % 
Vännäs6,8 %+0,5 % 
Åsele8,8 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.