Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Mjölby

Mjölby kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Mjölby kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Mjölby kommun med 0,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i december på 17,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen oförändrad

Under december månad rapporterade Mjölby kommun en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är i samma nivå som i december i fjol. I Östergötlands län däremot sjunker arbetslösheten

Sett till antalet personer betyder det att 731 av 13 792 invånare i åldern 16 till 64 år i Mjölby kommun var inskrivna som arbetssökande (sex färre än i december i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Mjölby kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

Mjölby går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Östergötlands län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Norrköping och Valdemarsvik, där arbetslösheten sjunker med 0,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arbetslösheten i Mjölby ligger under nivån i hela Östergötlands län (5,3 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Ydre har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Norrköping har den högsta (9,3 procent). För att Mjölby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ydre skulle 207 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,8 procent i Mjölby under december månad, motsvarande 342 av 1 921 personer. Det är 0,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+14 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,5 till 17,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,5 procentenheter i Mjölby.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Mjölby kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Mjölby som i andra kommuner i Östergötland. Norrköping har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ydre har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,6 procentenheter). I december var 8,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 115 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Mjölby kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Mjölby lägre än i Östergötland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Mjölby kommun och Östergötlands län
Ladda ner i fler format

134 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 134 arbetsplatsannonser i Mjölby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 190 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Mjölby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Svetsare och gasskärare315
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering712*
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.911
Inköps- och orderassistenter211
Idrottstränare och instruktörer m.fl.110
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik79
Grundutbildade sjuksköterskor88
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik77
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26
Företagssäljare56

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Mjölby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
MjölbyÖstergötlands länHela landet
Hela arbetskraften5,3 %±0,0 % 7,0 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda17,8 %−0,1 % 20,5 %−1,5 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar8,4 %+0,6 % 9,4 %−0,4 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Boxholm5,1 %−0,1 % 
Finspång8,1 %−0,8 % 
Kinda4,7 %±0,0 % 
Linköping6,0 %−0,2 % 
Mjölby5,3 %±0,0 % 
Motala7,4 %−0,5 % 
Norrköping9,3 %−0,9 % 
Söderköping4,7 %−0,6 % 
Vadstena5,0 %−0,4 % 
Valdemarsvik6,1 %−0,9 % 
Ydre3,8 %+0,1 % 
Åtvidaberg4,3 %−0,5 % 
Ödeshög4,9 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Boxholm22,7 %+1,7 % 
Finspång21,5 %−3,1 % 
Kinda22,4 %−3,0 % 
Linköping18,2 %−0,9 % 
Mjölby17,8 %−0,1 % 
Motala21,7 %−1,6 % 
Norrköping22,9 %−2,1 % 
Söderköping19,1 %−0,4 % 
Vadstena17,4 %−2,8 % 
Valdemarsvik19,0 %−4,6 % 
Ydre19,9 %+4,0 % 
Åtvidaberg17,0 %−0,6 % 
Ödeshög15,2 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Östergötlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Boxholm8,9 %−1,0 % 
Finspång11,2 %−2,8 % 
Kinda6,0 %−1,5 % 
Linköping7,9 %+0,4 % 
Mjölby8,4 %+0,6 % 
Motala11,5 %−2,2 % 
Norrköping10,9 %−1,0 % 
Söderköping8,9 %−1,4 % 
Vadstena10,2 %+0,4 % 
Valdemarsvik8,7 %±0,0 % 
Ydre8,7 %+2,2 % 
Åtvidaberg9,3 %+1,6 % 
Ödeshög5,4 %−1,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.