Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Lindesberg

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Lindesbergs kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Lindesbergs kommun en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 721 av 10 761 invånare i åldern 16 till 64 år i Lindesbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (133 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Lindesberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Lindesberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 3,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lindesberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,7 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,9 procent). För att Lindesberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 291 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,0 procent i Lindesberg under december månad, motsvarande 345 av 1 816 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−76 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 19,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,3 procentenheter i Lindesberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lindesberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I december var 7,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 81 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 37 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lindesberg sjunkit 21 månader i följd (ner från 12,2 procent i mars 2021 till 7,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lindesberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

95 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 95 arbetsplatsannonser i Lindesbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lindesbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering311
Kockar och kallskänkor210
Restaurang- och köksbiträden m.fl.39
Företagssäljare58
Städare15
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.55
Lager- och terminalpersonal24
Marknadsundersökare och intervjuare14
Kafé- och konditoribiträden24
Kriminalvårdare34*

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Lindesbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
LindesbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,7 %−1,1 % 7,1 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda19,0 %−3,4 % 20,4 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar7,5 %−2,5 % 7,7 %−1,2 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund5,1 %+0,5 % 
Degerfors8,1 %−0,6 % 
Hallsberg6,4 %−0,6 % 
Hällefors8,3 %−3,0 % 
Karlskoga6,3 %−0,7 % 
Kumla5,5 %−0,5 % 
Laxå7,1 %±0,0 % 
Lekeberg4,0 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−0,2 % 
Nora6,6 %±0,0 % 
Örebro7,7 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund20,0 %+1,3 % 
Degerfors26,4 %−0,2 % 
Hallsberg18,3 %−1,0 % 
Hällefors24,5 %−8,7 % 
Karlskoga20,9 %−1,5 % 
Kumla15,9 %−1,4 % 
Laxå20,5 %−1,0 % 
Lekeberg13,7 %−4,2 % 
Lindesberg19,0 %−3,4 % 
Ljusnarsberg20,4 %+0,9 % 
Nora20,0 %+0,9 % 
Örebro20,9 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund8,1 %+0,4 % 
Degerfors10,5 %−4,1 % 
Hallsberg8,7 %−1,2 % 
Hällefors10,0 %−2,2 % 
Karlskoga7,1 %−1,7 % 
Kumla8,6 %−0,7 % 
Laxå7,9 %−2,9 % 
Lekeberg8,5 %+1,1 % 
Lindesberg7,5 %−2,5 % 
Ljusnarsberg15,4 %−0,4 % 
Nora9,7 %−0,4 % 
Örebro7,1 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.