Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Örebro

Örebro kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Örebro kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Örebro kommun en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 5 984 av 77 714 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro kommun var inskrivna som arbetssökande (652 färre än i december i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,2 till 7,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Örebro kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

Örebro är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 3,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (7,7 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,9 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 2 875 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,9 procent i Örebro under december månad, motsvarande 3 746 av 17 923 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−313 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,2 till 20,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,2 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örebro kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Örebro om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,1 procentenheter). I december var 7,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 654 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 178 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 20 månader i följd (ner från 10,4 procent i april 2021 till 7,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Örebro kommun
Ladda ner i fler format

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter lägre i Örebro.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Örebro kommun och Örebro län
Ladda ner i fler format

881 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 881 arbetsplatsannonser i Örebro kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 450 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örebro kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter4073
Kundtjänstpersonal2162
Lager- och terminalpersonal1849
Grundutbildade sjuksköterskor3844
Telefonförsäljare m.fl.1841
Företagssäljare2737
Träarbetare, snickare m.fl.836
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3436
Butikssäljare, fackhandel1735
Kockar och kallskänkor1434

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Örebro kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
ÖrebroÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−0,6 % 7,1 %−0,6 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda20,9 %−1,4 % 20,4 %−1,6 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar7,1 %−1,1 % 7,7 %−1,2 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund5,1 %+0,5 % 
Degerfors8,1 %−0,6 % 
Hallsberg6,4 %−0,6 % 
Hällefors8,3 %−3,0 % 
Karlskoga6,3 %−0,7 % 
Kumla5,5 %−0,5 % 
Laxå7,1 %±0,0 % 
Lekeberg4,0 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−0,2 % 
Nora6,6 %±0,0 % 
Örebro7,7 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund20,0 %+1,3 % 
Degerfors26,4 %−0,2 % 
Hallsberg18,3 %−1,0 % 
Hällefors24,5 %−8,7 % 
Karlskoga20,9 %−1,5 % 
Kumla15,9 %−1,4 % 
Laxå20,5 %−1,0 % 
Lekeberg13,7 %−4,2 % 
Lindesberg19,0 %−3,4 % 
Ljusnarsberg20,4 %+0,9 % 
Nora20,0 %+0,9 % 
Örebro20,9 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund8,1 %+0,4 % 
Degerfors10,5 %−4,1 % 
Hallsberg8,7 %−1,2 % 
Hällefors10,0 %−2,2 % 
Karlskoga7,1 %−1,7 % 
Kumla8,6 %−0,7 % 
Laxå7,9 %−2,9 % 
Lekeberg8,5 %+1,1 % 
Lindesberg7,5 %−2,5 % 
Ljusnarsberg15,4 %−0,4 % 
Nora9,7 %−0,4 % 
Örebro7,1 %−1,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.